Historisch cafégebouw ’t Dobbertje wordt geen monument

(Redactie: Han Verbeem. Foto: Google StreetView)

BERGEN OP ZOOM – Het pand van café ’t Dobbertje, op de hoek van de Zuidzijde Haven en het Wagenpleintje, wordt geen gemeentelijk monument. Het college van B&W komt niet tegemoet aan een verzoek van de Vereniging Binnenstad, om het gezichtsbepalende gebouw op de monumentenlijst te plaatsen. Dat heeft wethouder Patrick van der Velden woensdag laten weten.

De Vereniging Binnenstad had de gemeente gevraagd een monumentenstatus voor het café te onderzoeken; dit uit voorzorg vanwege de plannen om het Havenkwartier en de omgeving te herontwikkelen. Het college volgt echter het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit om het gebouw geen gemeentelijke monumentenstatus toe te kennen. Het historische horecapand zou namelijk over té weinig monumentale waarden beschikken, zo oordeelt de adviescommissie.

Commissie onvoldoende overtuigd

“De commissie is niet voldoende overtuigd van de uitzonderlijke cultuurhistorische waarde van het object, om positief te kunnen adviseren over een status als gemeentelijk monument”, zo staat in het advies. “Hoewel zij meent dat er wel sprake is van cultuurhistorische waarde vanwege de ouderdom en enkele onderdelen (spanten en casco) en een historische functie van horeca op deze locatie, acht zij het pand, alles overwegende, toch onvoldoende intrinsieke waarde om een monumentale om een monumentenstatus te kunnen verantwoorden.”

Gangbaar type

Het oorspronkelijke pand uit de 18e eeuw is een van een gangbaar type, aldus de commissie, en is meerdere keren gewijzigd waarbij historisch materiaal is verdwenen. “De horecafunctie is daarnaast niet als zodanig meer duidelijk afleesbaar aan de vormgeving van het pand. Het pand heeft daarmee niet voldoende waarde als aanvulling op het huidige monumentenbestand van Bergen op Zoom.”

Unieke keermuur tegen hoogwater

Het besluit komt als een verrassing, omdat het gebouw van ’t Dobbertje één van de weinig bewaard gebleven historische panden is aan dit deel van de Zuidzijde Haven. De omliggende bebouwing bestaat uit nieuwbouw van de jaren ’70 en ’80. Ook bevat het café een voor Bergen op Zoom unieke keermuur ter bescherming tegen hoogwater. Toen de Kaai nog een havenfunctie had, stond de omgeving regelmatig onder water. In die tijd was ’t Dobbertje een bekend visserscafé.