Hoe krijgt Bergen op Zoom een efficiënter en kleiner Stadskantoor?

Column Julien Voets over de organisatieontwikkeling van de ambtelijke dienst voor 2021, deel 1 uit 3.

Bergen op Zoom wordt al jarenlang geplaagd door hoge kosten voor bijvoorbeeld het inhuren van ZZP’ers, het enorme ambtenarenkorps en teveel (dure) gemeentelijke taken. Het zorgt ervoor dat we drastisch ons aantal ambtenaren moeten verminderen. In een drievoudige columnreeks wil ik jullie meenemen in de aankomende organisatieontwikkeling. Dit moet uiteindelijk leiden tot een efficiënter en kleiner Stadskantoor. De vraag die we vandaag willen beantwoorden: Tegen welke problemen loopt de huidige organisatie aan?

Om de vraag van vandaag te beantwoorden, moeten we kijken naar het hele Stadskantoor. Het Stadskantoor heeft taken die verdeeld zijn over belangrijke en niet belangrijke taken (wettelijke- en niet wettelijke taken). Zwembad De Schelp lijkt een belangrijke taak die de gemeente al tientallen jaren uitvoert, maar is dit niet en komt voort uit de financiële meevallers in de budgetten gedurende de jaren ’50, ’60 en ’70. In deze periode groeiden de gemeentelijke begrotingen in heel Nederland door flinke naoorlogse economische bloei. Zo ook in Bergen op Zoom.

Ook met de huidige tijdsgeest hechten veel mensen waarde aan deze voorziening, maar het verkopen van zwembad De Schelp zorgt er niet voor dat deze voorziening verdwijnt. Integendeel, het kan blijven bestaan en de gemeente hoeft niet diep in de buidel te tasten. Dit geldt ook voor Gebouw-T, De Maagd en het voormalig Suikerlab. De markt kan in Bergen op Zoom heel wat voorzieningen oppakken zodat we van hoge onderhouds- en verzekeringslasten af zijn. Hiermee daalt de schuld juist drastisch. Als we dan de koppeling leggen met het Focusakkoord zien we in 2021 nog heel veel gemeentelijke taken. In feiten worden er amper gemeentelijke taken afgestoten waardoor er nog veel ambtenaren nodig zijn voor de uitvoering van deze absurd dure taken. 

Om het enorme 640 fte (voltijd- en deeltijdbanen) ambtenarenkorps dus te verminderen, moeten we ook de onnodige taken verminderen.  De vele onnodige taken zorgen voor hoge kosten op het Stadskantoor. Pas bij het verminderen van deze onnodige taken kun je de afdelingen binnen het Stadskantoor reorganiseren en ontstaan er overbodige banen. Dit levert ook minder salariskosten op. De overbodige banen kun je op verschillende manieren wegbezuinigen zonder dat je de menselijkheid als organisatie verliest. In mijn volgende column zal ik de menselijke kant toelichten zodra je de banen wegbezuinigt. Wordt vervolgd dus!

Over Column Julien Voets

Julien Voets schrijft in zijn column over de ontwikkelingen op het Stadskantoor van de gemeente Bergen op Zoom. Daarbij licht hij de gevolgen van de ontwikkelingen voor de gemeente en haar inwoners nader toe. Julien is burgerlid voor Lijst Linssen en student Bestuurskunde aan de Haagse Hogeschool. Als student krijgt hij de fijne kneepjes mee van het ambtelijk vakgebied en probeert daarbij de relatie te leggen met de Bergse politiek.  

KijkopBergenopZoom.nl staat neutraal tegenover de Bergse politiek en heeft geen voorkeur voor een politieke partij. Het staat gemeenteraadsleden vrij om artikelen met hun visie in te sturen. Wanneer deze gaan over onderwerpen waar de politiek mee te maken heeft en deze relevant zijn, zal KijkopBergenopZoom.nl deze plaatsen. Dit alles onder verantwoording van de inzender.