Hoe veilig zijn zonnepanelen op daken eigenlijk?

DEN BOSCH / BERGEN OP ZOOM – Naar aanleiding van het ingestorte dak van het Alkmaarse AZ stadion heeft de FVD vragen gesteld over veiligheid in onze provincie, waar het op panden geplaatste zonnepanelen betreft. Onze redactie wilde ook eens weten hoe dat in onze gemeente eigenlijk is geregeld.

Volgens de brief van de FVD fractie aan het Brabantse College van Gedeputeerden Staten is het dak boven de tribune waarschijnlijk ingestort door een combinatie van omstandigheden en factoren. De vraag is onder meer of de constructie van de overkapping wel sterk genoeg was voor het extra gewicht en de krachten die weer en wind op zo’n extra belasting loslaten. De grote vraag is of vergelijkbare situaties elders eveneens kunnen ontstaan en welke veiligheidskleppen dan wel controles hierop door de provincie worden gehanteerd. De partij wil er uitgebreid over worden geïnformeerd.

Weinig toezicht

In Bergen op Zoom verschijnen ook steeds meer zonnepanelen op panden, van woningen tot bedrijfspanden en eveneens op locaties van de gemeente zelf, waaronder het gemeentewerf. In principe is er op grond van landelijke regelgeving voor het plaatsen van dergelijke voorzieningen geen vergunning vereist, meldt woordvoerder Peter van der Graaf namens de gemeente. Met als uitzondering monumenten en panden die als beschermd stadsgezicht zijn aangemerkt. Daarvoor gelden in de nota ruimtelijke kwaliteit (pdf-alert) opgestelde speciale regels, die voornamelijk betrekking hebben op welstand en behoud van het cultureel erfgoed.

Wel moet altijd worden voldaan aan de in het Bouwbesluit 2012 gestelde eisen, dat allerlei voorschriften bevat aangaande veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. De eigenaar van een pand is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan die regels, er vindt door de gemeente geen controle plaats.

Nieuwbouw wel gecheckt, op papier althans

Wanneer voor een nieuw gebouw een vergunning wordt aangevraagd en in de planning zonnepanelen op het dak zijn ingetekend, controleert de gemeente wel of het gewicht daarvan in de constructieberekeningen is meegenomen. Dit is vooral van belang bij grotere panden, met daken met grote oppervlakten en overspanningen zoals industriehallen. Er wordt dus alleen bij nieuwbouw een check gedaan, gebaseerd op aangeleverde informatie. Verder is het aan eigenaren van locaties zelf om zorg te dragen voor veiligheid. De gemeente heeft hierin geen controlerende rol.

Afbeelding van Bruno Glätsch via Pixabay