Hoe zit het met de joblodges aan de Brechterhoeflaan?

BERGEN OP ZOOM – D66 is benieuwd naar de gang van zaken omtrent de joblodges die aan de Brechterhoeflaan gepland zijn. Het is al een tijdje stil rondom die kwestie, daarom informeren fractiegenoten Carinne Elion en Ufuk Cuman er zelf maar eens naar.

Begin september van vorig jaar liet het college weten medewerking te willen verlenen aan de realisatie van Joblodges aan de Brechterhoeflaan. Al vrij snel bleek dat de buurt er bepaald niet op zit te wachten. Er is zelfs een werkgroep van buurtbewoners opgericht tegen de komst van de voorziening.

D66 was deels getuige van de protesten en bezwaren van mensen uit de wijk en wil weten of er zich inmiddels nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan. De partij vindt dat het van belang is dat hier dan bewoners bij betrokken worden. Leefbaarheid is belangrijk, stellen Elion en Cuman in een brief aan het college. De bewonerswerkgroep kan rekenen op de steun van maar liefst 161 gezinnen, dat kan niet zomaar genegeerd worden. De gemeente moet dus niet alleen informeren maar in samenspraak met de buurt en andere betrokkenen actief naar oplossingen zoeken, vindt de fractie.

Update gewenst

Het is na september echter stil geworden en gebleven. Daarom wil D66 graag een update, over deze specifieke situatie maar tevens in algemenere zin. In 2013 heeft de raad voor het laatst inzicht gekregen in de aantallen aangaande arbeidsmigranten die wonen, werken of verbonden zijn aan onze gemeente. Toen werd verteld dat deze gemeente 500 bedden ter beschikking diende te stellen voor deze doelgroep. Of die cijfers nog kloppen weet D66 niet, daarom vragen Elion en Cuman meteen om een algemene update.