Holocaustmonument ‘Levenslicht’ in Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM (ingezonden mededeling, bewerkt door de redactie) – Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Om stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Bergen op Zoom, wordt van woensdag 22 tot en met woensdag 29 januari het tijdelijke Holocaustmonument ‘Levenslicht’ geplaatst op de grote binnenplaats van het Markiezenhof.

Op woensdag 22 januari om 19.00 uur onthult burgemeester Frank Petter het monument, dat deel uitmaakt van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen.

Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen – gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland – staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holo­caust. De stenen worden verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden, hun leven leefden; soms al generaties lang. Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente wordt gemist. Door stil te staan bij het gemis van de plaatsgenoten bij ‘Levenslicht’  blijft de herinnering aan de slachtoffers levend. Aanvullend is speciaal voor dit moment door het Nationaal Comité 4 en 5 mei het onderwijsproject ‘Wordt gemist’ samengesteld.

Centrale plaats

Bergse nabestaanden van de Holocaust, de gemeente Bergen op Zoom en de Stichting Bevrijding Brabantse Wal hebben hun medewerking toegezegd aan de realisatie van een deel van dit tijdelijke Holocaust monument. Van donderdag 23 tot en met woensdag 29 januari is het voor eenieder te zien op de binnenplaats van het Markiezenhof. Deze locatie is gekozen omdat het een centrale plaats in de Bergse gemeenschap inneemt. Het monument komt het beste tot zijn recht in het donker en is daarom dagelijks te bezoeken tot 20.30 uur.

Joodse gemeenschap

Voor de Tweede Wereldoorlog telde Bergen op Zoom een omvangrijke en bloeiende joodse gemeenschap, met een fraaie Synagoge, een joods schooltje en een aantal joodse winkels en verenigingen. Een groot aantal joodse burgers is vermoord in de vernietigingskampen. Hun namen staan vermeld in de entreehal van de Synagoge. De Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM) gaat hier in verband met deze herdenkingsweek extra rondleidingen met uitleg verzorgen. Voor deze gelegenheid zijn de rondleidingen gratis.

Deze vinden plaats op 23, 24, 27, 28 en 29 januari ’s middags om 13.30 en om 15.00 uur (23 januari alleen om 15.00 uur). Wél dient er van tevoren voor worden aangemeld. Dat kan via mail op: Info@sbmboz.nl

Op 25 en 26 januari is er in de Synagoge 's middags tussen 13.00 en 16.30 uur een niet begeleide, vrije inloop voor bezoekers. De Bergse Actieve Senioren (BAS) biedt haar leden ook de gelegenheid voor begeleid bezoek door SBM aan de Synagoge.

Nabestaanden aan het woord

Bergen op Zoom neemt inmiddels ook al vijf jaar deel aan Open Joodse Huizen, een landelijk evenement ter herdenking van Joodse plaatsgenoten voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Nabestaanden vertellen de verhalen over mensen die daar ooit woonden en werkten. Dit jaar vindt die dag in Bergen op Zoom plaats op 2 mei.