Hondenbelasting afschaffen? B&W vraagt de raad hoe dat gecompenseerd moet worden

BERGEN OP ZOOM – De raad heeft eerder het college de opdracht gegeven om uit te zoeken of de gemeente Bergen op Zoom de hondenbelasting af kan schaffen, eerder nog dan het landelijk vervallen van deze belastingvorm. B&W staat niet te trappelen om dit nu al in te voeren en wil van de raad weten waar de misgelopen belastinggelden dan vandaan moeten komen of waarop bezuinigd mag worden.

Eind 2015 liepen er in de gemeente 5020 geregistreerde honden rond. De hiervoor geheven belasting bedraagt bruto 432.822 euro. Dat bedrag zou komen te vervallen als de gemeenteraad zijn zin krijgt en er geen hondenbelasting meer wordt geïnd. Het college van B&W heeft zoals gevraagd twee scenario’s uitgewerkt: één waarbij deze vorm van belasting wordt afgebouwd en een ander dat uitgaat van direct afschaffen.

Steeds meer gemeentes stoppen er nu al mee

De bal wordt nu teruggelegd bij de raadsleden. Zij mogen zich niet alleen over de twee varianten buigen maar tevens over de vraag waar de misgelopen tonnen dan wel vandaan moeten komen. Of waarop bezuinigd mag worden om de gemeentelijke tekorten niet weer op te laten lopen. Wethouder Patrick van der Velden zegt er over, namens het college: “Wij weten niet waar we het vandaan moeten halen. Dat mag de raad besluiten.”

Daarmee wordt de kans aanzienlijk kleiner dat Bergen op Zoom al met deze heffingen stopt voordat het landelijke wordt afgeschaft. Dat gebeurt naar verwachting in 2019. Overigens werd deze belasting in 2015 al in 128 van de 394 gemeentes niet meer opgelegd. Daar is het blijkbaar wel gelukt een oplossing te vinden.