Huisvesting statushouders en asielzoekers blijft vooralsnog lastig vraagstuk

OBSERVATIE

BERGEN OP ZOOM – Uit een evaluatie van het gemeentelijke ‘Beleidsplan Wonen’ blijkt dat er nog geen oplossing is voor de huisvesting van zogeheten vergunninghouders. Dat zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning. Ook voor de opvang van vluchtelingen is nog geen locatie gevonden.

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni heeft een meerderheid ingestemd met de opvang van 416 vluchtelingen. Onderdeel van de met de regionaal gesloten deal was dat Bergen op Zoom met name deze categorie asielzoekers een onderkomen ging geven, samen met Roosendaal. De opvang van statushouders werd vooral een zaak van de overige gemeenten, die uit kleinere woonkernen bestaan.

Snel concreet worden

Uit een onlangs opgestelde evaluatie van het Bergse woonbeleid blijkt dat toch ook deze gemeente niet helemaal ontkomt aan het huisvesten van vergunninghouders. Het drukt zelfs op het aanbod in de onderkant van de woningmarkt, meldde het College van B&W al eerder in een brief aan de raad (pdf-alert). Stadlander kan een behoorlijk deel van de statushouders woonruimte bieden maar voor de overige mensen zal de gemeente waarschijnlijk zelf met oplossingen moeten komen.

Wethouder Patrick van der velden zei er tijdens de wekelijkse persconferentie dit over: “Zowel de huisvesting van statushouders als vluchtelingen zijn aandachtpunten waarin we nu snel concreet moeten worden.” Aangezien de raad bij het akkoord gaan met de opvang van die vluchtelingen als harde eis stelde dat dit de woningmarkt in het betaalbare huursegment niet verder onder druk zet, heeft het college nog een ingewikkelde opgave voor de kiezen.