Hulp voor studerende jongeren met schulden

BERGEN OP ZOOM – Uit een krantenartikel vernam de CDA-fractie over de wijze waarop Roosendaal studenten met schulden helpt. Duoraadslid Hilde Martens en raadslid Stefaan Verheugt vinden de aanpak ook wel iets voor onze gemeente.

Het betreft vooralsnog een proef, bij onze buren. Er is een bedrag vrijgemaakt om jongeren met schulden tot maximaal 5.000 euro te helpen. De gemeente neemt dan één vijfde van het bedrag voor haar rekening, een regeling die vaak voorkomt bij schuldhulpverlening. Vervolgens krijgen de studenten drie jaar de tijd om dit terug te betalen. Er wordt tevens bemiddeld met de Kredietbank en schuldeisers, waar mogelijk.

Stress slecht voor studie

Leningen afsluiten gaat nog altijd erg eenvoudig, ook voor jongeren. De gevolgen worden niet altijd overzien en de schulden zorgen soms voor veel stress, met alle nadelige gevolgen voor een studie van dien. Soms mislukt hierdoor zelfs het behalen van een diploma en dat maakt werk vinden weer lastiger. Redenen genoeg voor het CDA om het probleem serieus te nemen en aan te pakken.

Martens en Verheugt wijzen het Bergse college op het voornemen meer in te willen zetten op schuldpreventie. De fractie roept B en W dan ook op om te bekijken of een dergelijke aanpak hier ook kan worden geïntroduceerd, bijvoorbeeld in samenwerking met WijZijn Traverse en de Kredietbank.

rawpixel