In gesprek met Abdelaziz Danjaoui

BERGEN OP ZOOM – PvdA'er Abdelaziz Danjaoui is gemeenteraadslid in Bergen op Zoom en lid van de raadscommissie Commissie Mens & Maatschappij, de werkgroep Sociaal Domein en het overleggremium met de Jeugdraad. ‘Maatwerk betekent aandacht voor diversiteit’ is zijn credo. Vandaag, een interview met deze bijzondere Bergse politicus. Centraal thema van het gesprek: arbeidsmarkt, diversiteit en discriminatie.

door Mireille Hoetelmans

Abdelaziz kwam in 1993 naar Nederland om te studeren, al reeds geschoold in de architectuur met een grote interesse voor waterbeheersing. Voor hem was Nederland natuurlijk hét land met de meeste kennis op dit vakgebied. Nu is hij namens de PvdA gemeenteraadslid in Bergen op Zoom en voor zijn partij tevens de Congresafgevaardigde vanuit de Bergse afdeling. In het dagelijks leven is Abdelaziz werkzaam bij de gemeente Steenbergen als Beleidsmedewerker/Projectleider Riolering en Water. Een betrokken mens die graag zijn hart openstelt en kennis deelt met zijn medemens. Geen Marokkaanse vluchteling maar een wereldburger.
 
Abdelaziz, waarom dit gesprek?
"In de jaren van grote economische groei is de maatschappij sterk geïndividualiseerd. Nu de economie onder druk staat krijgen we regelmatig het signaal dat er gediscrimineerd wordt bij sollicitaties. Echter, bij een aantrekkende economie zullen we mensen tekort komen voor een verwacht aantal van 30.000 banen. In de huidige participatiemaatschappij is de kanteling in het denken een noodzaak. De politiek heeft hier een belangrijke taak!"
 
Is het met het huidige vluchtelingendebat de tegenstelling niet nog groter geworden?
"Vaak horen we in de media alleen maar de geluiden van tegenstanders, maar wanneer het Rode Kruis een oproep doet voor vrijwilligers om de vluchtelingen te helpen meldden zich binnen korte tijd 60.000 mensen  aan. Onze samenleving staat van origine open voor nieuwe invloeden en omarmt de nieuwe mogelijkheden die dat biedt; echter het onbekende maakt ook onbemind. De geschiedenis leert ons dat iedere stroom nieuwe inwoners in eerste instantie aanpassingsproblemen met zich meebrengt, iedereen wil graag zijn cultuur en gebruiken een plaatsje kunnen geven. Daar is niets mis mee overigens; zoals de 'Indo-kamer' die op Moermont onlangs geopend is en zeer goed werd ontvangen. De Indische en Indonesische doelgroep is wel volledig opgenomen in onze samenleving maar geeft graag nog  de eigen cultuur en contacten een plaats. De overheid dient de normen en waarden van het land duidelijk te stellen en daarmee de grenzen te bepalen waarbinnen ruimte is."
 
Praten we hier over discriminatie op afkomst/huidskleur?
"Nee, zeker niet alleen! Onafhankelijk van afkomst moet iedereen knokken voor een baan, iedereen die kan wilt vaak ook de kans krijgen om deel te nemen en bijdragen aan de maatschappij. Helaas wordt vaak de selectie gemaakt op vooroordelen over bijkomende zaken en niet gekeken naar competentie. Veelal wordt op basis van de naam of foto al een oordeel geveld in het eerste stadium van een sollicitatieprocedure; dit biedt sollicitanten geen gelijke kansen."
 
Hoe zou dat te ondervangen zijn?
"Wethouder Simone Kukenheim van Amsterdam stelde een pilot voor met anoniem solliciteren: geen naam, geen foto! Op basis van de gevraagde competenties wordt een selectie gemaakt uit sollicitanten en uitgenodigd voor gesprek. Vaak vergeten we dat discriminatie strafbaar is! Zo zou eenieder een eerlijke kans kunnen krijgen, in ieder geval kan iedereen zonder vooroordeel zijn waarde, die opgebouwd is met scholing en ervaring, in de strijd gooien. Een uitnodiging tot gesprek is vaak al een ‘succesje’ die iedere sollicitant nodig heeft om eigenwaarde te behouden."
 
Hoe onderscheid je voorkeur van discriminatie?
"De grens tussen voorkeur en discriminatie is een moeilijk aantoonbare. Wanneer we een lokaal meldpunt zouden hebben voor alle vermoeden van discriminatie, wordt er een beter inzicht verkregen. Afkomst, handicap, geen ideaal uiterlijk, leeftijd of welk oneigenlijke afwijzing zou in kaart gebracht moeten worden. De gediscrimineerde zou een begeleider toegewezen moeten worden en de bedrijven met aantoonbaar veel klachtmeldingen aangepakt. De Bergse wethouder Yvonne Kammeijer heeft dit vraagstuk omarmd en zal in het eerste kwartaal van 2016 met een plan van aanpak komen."
 
Is de samenstelling van de ambtelijke dienst op stadskantoor een afspiegeling van de maatschappij?
"Ik vermoed van niet, nee. En dat zou natuurlijk wel zeer wenselijk zijn, tenslotte moet de overheid het voorbeeld geven."
 
Werk je daarmee niet  positieve discriminatie in de hand?
"Het moet altijd om competentie gaan! Maar wie zegt dat een Chinees, Turk, volslank persoon, linkshandige of anders omschreven deze ‘skills’ niet bezit om een goede kans te maken bij een sollicitatie? De overheid roept op tot burgerparticipatie. Dit verwezenlijken we niet met de tegenstellingen te benadrukken maar juist door elkaar op te zoeken en de handen ineen te slaan voor een betere samenleving."
 
Ik bedank Abdelaziz voor het prettige gesprek in de Heerenkamer van het Stadhuis en stap in mijn auto. Het gesprek overdenkend start ik de auto en zet mijn radio aan… John Lennon komt uit mijn speakers: Imagine!

 

Tekst & foto's: Mireille Hoetelmans
Eindredactie: Hans-Jorg van Broekhoven