Ingelaste raadsvergadering over Suikerlab

BERGEN OP ZOOM – Wie de ontwikkelingen rondom het Suikerlab een beetje volgt, zal er niet van opkijken. Tijdens de raadsvergadering van 31 januari werd al duidelijk dat de nodige fracties grote moeite hebben met hoe B en W hier mee omgaat. Er komt daarom een extra raadsvergadering over alleen dat onderwerp, en wel meteen deze week.

Op donderdag 7 februari zitten de fractie en het college opnieuw in de raadszaal, met maar één onderwerp op de agenda. Negen raadsleden van vier partijen hebben een verzoek ingediend tot het houden van een extra raadsvergadering. Zoals vorige week al duidelijk werd, is er er veel onvrede over de wijze waarop het college is omgegaan met de plannen voor de aangekochte Suikerlab.

Veranderde plannen

In een notendop: Toen de HAS aankondigde hier onderwijs te willen huisvesten, rees al snel de vraag wat een goede locatie zou zijn. Inmiddels stond het Suikerlab al even leeg en dat werd als één van de opties genoemd. De gemeente besloot het uiteindelijk te kopen, terwijl inmiddels al helemaal niet meer zo zeker was of er werkelijk zoveel ruimte nodig was voor de HAS. Die had de eerder gepresenteerde plannen behoorlijk teruggeschroefd. Maar het college zag de aanschaf in een breder kader, de locatie zou een ontmoetingscentrum en kennisknooppunt moeten worden voor de agrofoodsector in de breedste zin van het woord.

Niet zo besproken

De grootste verwijten van de raadsleden die een extra vergadering aan de kwestie gewijd willen zien, zijn de aanschafprijs die veel te hoog zou zijn maar ook dat het zo nooit met de raad was besproken. Het pand zou voor de komst van de HAS worden verworven en gebruikt. Nu is slechts één van de participanten die er mogelijk zelfs alleen incidenteel actief is. Lijst Linssen en de PvdA hebben daarom een spoeddebat aangevraagd en dit is inmiddels ook door raadsleden van D66 en de BSD ondertekend. Het vangt aan 21.00 uur.