Ingezonden brief Werkgroep 30: ‘Teleurstelling’

Foto: de actievoerende leden van Werkgroep 30 met links op de foto Arthur van der Starre en naast hem Johan Nuijten.

BERGEN OP ZOOM – In een ingezonden brief aan de redactie van KijkopBergenopZoom.nl geven de leden van Werkgroep 30 een reactie op het verloop van de raadsvergadering van donderdag 31 januari. Een door de PvdA, LL en SP ingediend voorstel om nog in het derde kwartaal van 2019 extra maatregelen te treffen voor het geluidsarm maken van de Parallelweg, is daarbij door een meerderheid van de raad afgewezen. Hieronder de integrale tekst van de brief:


"We waren eerder deze maand, tijdens de beeldvormingsavond, blij verrast met de complimenten van vrijwel alle fracties over onze degelijke en professionele aanpak.

Ook werd geopperd dat, op basis van de aanhoudende en deugdelijke aanpak van de Werkgroep, de ervaringen bij het aanpakken van de problematiek mogelijk als ‘model zou kunnen dienen voor andere probleemgebieden’ in Bergen op Zoom.

Wij kregen de indruk dat, als grootste gemene deler, het ‘probleem nu serieus wordt genomen’ en de aandacht gaat krijgen die het verdient.  

Daarbij proefden wij een al dat niet expliciete oproep om buiten bestaande kaders te denkenen voor het daadwerkelijk (en misschien wel op innovatieve wijze) oplossen van de problemen.

Natuurlijk waren wij ook teleurgesteld dat de door Adam Ahajaj van PvdA, samen met Lijst Linssen en de SP, in de Gemeenteraad ingediende motie het afgelopen donderdag niet heeft gehaald. 

Tenslotte hebben wij heel veel werk gestoken in de aanpak van de Parallelweg problematiek!

Nieuw elan

Onze inspanning motiveert ons meer dan ooit om de gestelde doelen te bereiken. Momenteel leven verschillende ideeën over de manier waarop wij verder zullen gaan, om op afzienbare termijn deze 30 km-woonzone veilig en rustig te krijgen. 

Volgens van der Starre: ‘Wij vinden dit een heel redelijke eis’. 

Hierbij hebben we de landelijke, zelfs mondiale (WHO) aandacht, als het gaat om verkeersveiligheid en geluidsoverlast, mee.  

Wake up call

Afgelopen donderdag, enkele uren voor de raadsvergadering, waren enkele mensen werkzaam aan het geluidsscherm hier in de straat. Spontaan uitten zij zich over de gevaarlijke situatie in deze weg. 

Om gereedschap uit hun auto te halen moesten zij regelmatig oversteken, met vrees om door hardrijdende automobilisten geschept te worden!

Je wordt op zo’n confronterend moment, wel weer even wakker geschud over de bizarre situatie in deze straat!

Weet waar je het over hebt en waarvoor je in de raad zit

Als je uitspaken hoort die diverse raadsleden zich permitteren om de motie ‘niet te steunen’ of gewoon ‘te ondermijnen’, proeven wij een wat cynische basishouding en minachting jegens burgers die serieus voor hun welzijn opkomen. Ofwel men geeft blijk zich niet of onvoldoende verdiept te hebben in de materie waar het om gaat.

Onze oproep aan hen: ‘Verdiep je in de materie waar je je een oordeel over vormt en stel jezelf af en toe ook eens kritische vragen over de cultuur van waaruit je oordeelt’. 

Beter gezegd: zit je er primair om de belangen van burgers te dienen, of om vanuit een ivoren toren de wereld om je heen te aanschouwen en zonder voldoende kennis van de situatie een oordeel te vellen?

Zo spreekt de heer Akkaya zich betuttelend uit over ‘het niet naar de mond willen praten van een groep bewoners’ en de aanname dat er al vele oplossingen aangedragen zouden zijn.

En raadslid Ton van Dorst die het gras tussen de stenen als ‘bewijs’ ziet, dat het op de Parallelweg wel los zou lopen met de verkeersdrukte. Deze heeft na afloop zich overigens wel verontschuldigd voor deze onhandige uitspraak, na verdere toelichting over de bestrating, aldus Nuijten. Of de aanname van CDA-raadslid Hans Peter Verroen dat de gesprekken tussen de bewoners en de gemeente prima zouden verlopen. Van der Starre zegt het een merkwaardige uitspraak te vinden, als je een impasse op deze manier wilt vertalen. Zeker wanneer gedachten en doelen, of wat je zou kunnen doen, maar liever nog wat er zou moeten gebeuren, toch wel mijlenver uit elkaar liggen.

Van reactief naar proactief

Wij zijn door heel het proces dusdanig gesterkt in onze overtuiging, dat er een ‘einde moet komen aan het eindeloos gekissebis over de landelijke norm’, welke op lokaal niveau wordt toegepast. 

Een ‘eigentijdse benadering’ zou moeten zijn creatief omgaan per situatie enoplossingsgericht denken. Van reactief naar pro-actief denken en handelen! Reactief gedrag past hier niet meer bij. 

Een kort maar goed gesprek

Gelukkig hadden wij na afloop van de Raadsvergadering nog even een kort gesprek met wethouder Patrick van der Velden die oprecht vroeg ‘wat nou eigenlijk het echte probleem was’.

Gesprekken hoeven niet altijd lang te duren om duidelijk de boodschap over te brengen. In elk geval voedde het ons met ‘voorzichtig’ vertrouwen dat een voortzetting van gesprekken met de Vakgroep over enige tijd opnieuw gaat plaatsvinden, waarbij hij in het begin zelf aanwezig zal zijn.

Nuijten: ‘Dat er iets moet gebeuren’ is, denken wij, ook de heer Van der Velden nu wel duidelijk.

We richten ons graag op een voortvarend vervolg."
 

Arthur van der Starre
Johan Nuijten

Werkgroep 30 Bergen op Zoom