Inleveractie voor wapens en munitie: wel of geen symboolpolitiek?

BERGEN OP ZOOM – "Een sympatieke motie", zo stelt burgemeester Petter. VVD-raadslid Dominique Hopmans komt in de gemeenteraad met een voorstel, waarbij bezitters van illegale wapens en munitie de kans hebben deze straffenloos in te leveren. "Symboolpolitiek", noemt raadslid Ton Linssen het echter. "Zelfs van tandenborstels kan men een wapen gemaakt." En wat moet er dan ingeleverd worden? "Hele wagonladingen borstels, klapperpistolen en wat nog meer?" Het ludieke betoog zet de toon voor het verdere raadsdebat: een meerderheid van de raad steunt het voorstel weliswaar, ondanks twijfels bij de juridische haalbaarheid.

"Het inleveren van een wapen mag er niet toe leiden, dat strafbare feiten gevrijwaard worden", zegt Adam Ahajaj (PvdA). Wat als wapens ingeleverd worden waarmee een misdrijf is gepleegd? Het sociaaldemocratische raadslid ziet principiele en juridische haken en ogen. Ook Carinne Elion (D66) vraag zich af wat het nut is van een dergelijke inleveractie.  "We moeten gaan bedenken wat er gaat gebeuren als we deze motie aannemen. In de Tweede Wereldoorlog werden wapens van het verzet na de bevrijding onder het riet verborgen die later weer zijn gevonden en bij verzamelaars terecht kwamen. Voor deze categrorie is de motie handig." Maar als het gaat om inleveren van criminele wapens, stelt Elion vraagtekens bij het realiteitsgehalte. "En deze maatregel is een amnestiemaatregel. Kan dat zomaar? Juridisch en uit een gevoel van rechtvaardigheid is het niet correct.

Driehoeksoverleg

Of wapens in principe fout zijn of niet: "Uit die discussie zullen we nooit komen", zo reageert burgemeester Petter, Hij zal het voorstel meenemen in het overleg van de veiligheidsdriehoek, met politie en justitie. Uiteindelijk is de motie, na deze woorden van de burgemeester, tóch aangenomen, met uitzondering van Lijst Linssen; deze fractie wil eerst de uitkomst van het driehoekoverleg afwachten.