Inspectie ziet geen noodzaak tot onderzoek naar Zwartboek JBB

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM / WEST-BRABANT WEST / WEST-BRABANT OOST – De inspectie van gezondheidszorg en jeugd ziet geen noodzaak tot nader onderzoek naar aanleiding van het 'Zwartboek Jeugdbescherming Brabant'. De regio’s West Brabant Oost en West Brabant West  -in totaal 18 gemeenten- en Jeugdbescherming Brabant hadden de inspectie gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren.

De gemeenten respecteren het besluit van de inspectie om geen verder onderzoek te doen, maar blijven wel in gesprek met de Jeugdbescherming Brabant. In een verklaring melden de regio's: “Als gemeenten vinden we de kwaliteit die geleverd wordt aan onze inwoners erg belangrijk. Wanneer er zorgen of signalen zijn over de kwaliteit van een gecontracteerde partij gaan we daarover met hen in gesprek. We spreken met hen over de inhoudelijke ontwikkeling en de leeraspecten.” Gemeenten sluiten een eventueel eigen onderzoek nog niet uit, mochten de gesprekken met Jeugdbescherming Brabant daartoe aanleiding geven.

Geen noodzaak

De inspectie geeft aan op dit moment geen noodzaak te zien voor een apart onderzoek. Er loopt er al één naar aanleiding van het zwartboek door de Nationale Ombudsman. Daarvan worden eerst de resultaten afgewacht. Daarnaast schijnen er meer bronnen en nieuwe informatie te zijn en dit wordt nog (verzameld) beoordeeld. Er volgt bovendien binnenkort een formeel rapport van het Keurmerkinstituut en dat zou juist een positief resultaat hebben opgeleverd. Volgens dit instituut voldoet Jeugdbescherming Brabant in ieder geval momenteel aan de gestelde eisen betreffende geleverde kwaliteit.

Volgend jaar gaat de inspectie wel een onderzoek uitvoeren naar alle Gecertificeerde Instellingen in Nederland. Daar valt Jeugdbescherming Brabant ook onder.

Gift Habeshaw