Internationaal keurmerk voor Medische Microbiologie

Bas Wintermans, arts-microbioloog (links op de foto) en dr. Bram Diederen, arts-microbioloog en directeur van de Stichting Medische Microbiologie. (Foto: Bavis ziekenhuis)

BERGEN OP ZOOM – Stichting Medische Microbiologie, het onderzoekslaboratorium voor onder meer het Bravis ziekenhuis, is sinds 28 april geaccrediteerd volgens de norm ISO 15189:2012. Het certificaat is een belangrijk internationaal keurmerk voor medische laboratoria. “We zijn blij met en trots op dit behaalde resultaat”, aldus directeur dr. B. Diederen.

Medische microbiologie is het medisch specialisme dat zich bezig houdt met het opsporen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen die veroorzaakt worden door micro-organismen. De Stichting Medische Microbiologie heeft als werkgebied West-Brabant. Jaarlijks worden ruim 65.000 menselijke materialen nagekeken op ziekmakende micro-organismen, zoals bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. De stichting is sinds 2004 CCKL geaccrediteerd.

CCKL

CCKL is dé instantie voor  kwaliteitsbevordering en accreditatie in medische laboratoria. Laboratoria die erkend zijn door CCKL gaan zorgvuldig om met de aan hen toevertrouwde lichaamsmaterialen. Zij hebben een kwaliteitssysteem dat regelmatig wordt getoetst. Hierdoor zijn patiënten en zorgverzekeraars blijvend verzekerd van kwaliteit.
CCKL maakt sinds 2008 deel uit van de Raad voor Accreditatie. Deze raad hanteert normen die zich onder meer richten op deskundigheid, onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
De komende jaren gaan de accreditaties van CCKL gefaseerd over op de Europese norm ISO 15189:2012. De medische laboratoria krijgen daarmee een accreditatie die ook een internationale reikwijdte heeft.

Voorbereiding

Aan de overgang naar ISO 15189:2012 ging voor de Stichting Medische Microbiologie 2 jaar aan voorbereiding vooraf. Die periode was nodig voor onder meer bijscholing, het herschrijven van het kwaliteitshandboek en het uitvoeren van risicoanalyses. Het harde werken is niet voor niets geweest; het laboratorium is nu het achtste  microbiologisch laboratorium in Nederland dat aan deze norm voldoet.

Medische Microbiologie

De samenwerking tussen de afdelingen medische microbiologie van de ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal resulteerde in 2011 in de zelfstandige Stichting Medische Microbiologie West-Brabant. Het microbiologisch onderzoek is geconcentreerd in het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal. De Stichting Medische Microbiologie West-Brabant heeft zich ontwikkeld tot een ambitieus kenniscentrum en laboratorium voor medische microbiologie en infectiepreventie.

Bron: Bravis ziekenhuis