IQ Aarmoei-nieke uit Roosendaal brengt eerbetoon in Bergen op Zoom

Het gekende Roosendaalse heren gezelschap het IQ Aarmoei-nieke van Roosendaol maakte op zaterdag 8 oktober jl. ‘de oversteek’. Ze togen in volledig groot pak naar de stad bekend van de vele kermisexploitanten, het Markiezenhof maar ook van een rijke carnavalshistorie.

De reden van hun bezoek, in hun 50-jarig jubileumjaar, was een eerbetoon brengen aan de Krabbengeneraal Anton van Duinkerken. De man die in 1928 met zijn manifest “De verdediging van carnaval” de carnavalshemel opende.

Het IQ Aarmoei-nieke wilde zaterdag de betekenis van Anton van Duinkerken onderstrepen om wie
hij geweest is. “Maar weinigen weten wat Anton van Duinkerken voor het carnavalsfeest of Vastenavond betekend heeft. Niet alleen voor Bergen op Zoom, maar voor alle katholieke zuiderlingen, waarvoor hij in 1928 met zijn manifest “De verdediging van carnaval” de carnavalshemel opende. Mede hierdoor vieren we samen het mooie feest zoals we dat nu vieren van Mestreech tot Mook en van Oeteldonk tot aan het Krabbengat. Iedere oprechte carnavalsvierder is Anton van Duinkerken veel dank verschuldigd” aldus IQ Voorzitter van Arendonk in zijn toespraak in het gemeentehuis van Bergen op Zoom.

De aanwezigheid van de immer in chique zwart-wit geklede heren ging niet onopgemerkt voorbij in de
stad. Toen de heren van de Kaai in correcte formatie schuin de Bergse markt overstaken kwam bij menig passerende Bergenaar de telefoon tevoorschijn in de foto- of filmstand. Voor dit geplande eerbetoon kwam het IQ Aarmoei-nieke niet alléén vanuit Roosendaal.

Nee, in hun 50-jarig jubileumjaar brachten ze behalve hun eigen dames ook een delegatie IQ gouden
bolhoeddragers mee, leden van de Stichting Carnaval Roosendaal inclusief het Tullepetaonse drietal b.d.
en de Roosendaalse Wethouder Arwin van Gestel. Aangekomen in het Stadhuis van Bergen op Zoom
werden ze verwelkomt door de Bergse Wethouder en troffen ze ook leden van de Stichting Anton van
Duinkerken, leden van de Stichting Vastenavond en de zoon van Anton van Duinkerken, Bernard
Asselbergs.

Na verschillende toespraken over de betekenis van Anton van Duinkerken aan het carnavalsfeest
werd door de IQ Voorzitter en van Duinkerkens zoon Asselbergs een bloemstuk gelegd omdat
volgens de IQ heren iedere oprechte carnavalsvierder Anton van Duinkerken veel dank verschuldigd
is. Tot slot benadrukte het gezelschap dat Carnaval een feest van verbroedering is. “En dat we voor dit
eerbetoon dan helemaal naar Bergen op Zoom moesten komen, dat is dan maar zo. Het IQ heeft diep
respect voor de Bergse Vastenaovond en natuurlijk steken we er graag de draak mee. Tenslotte
Tullepetaonestad is Berruge mee IQ”. Zo sloot het IQ haar toespraak af.

Naam Fotograaf: Leo de Jaeger.