IRS-pand is duur, de innovatiekracht is onbetaalbaar

Vóór de presentaties was er nog een 'sight seeing tour'. In twee groepen leidde gemeentelijk beleidsambtenaar Peter Berben het gezelschap rond door het monumentale gebouw. Ook IRS-medewerkers waren aanwezig om uitleg te geven. (Tekst en foto's: Han Verbeem)

BERGEN OP ZOOM – Hutje mutje stonden de politici, beleidsmakers, omwonenen en belangstellenden voor de Beeldsvormingsvergadering over de aankoop van het IRS-pand aan de Van Konijnenburgweg. De tijdelijke commissiezaal was speciaal voor deze gelegenheid ingericht in het monumentale pand. Het IRS, oftewel het suikerinstituut zelf, is in februari al oververhuisd naar de nieuwe locatie in Dinteloord. Donderdag beslist de Bergse raad over de extra gelden die nodig zijn om het pand aan te kopen én daarin een agrofoodcentrum te ontwikkelen. Directeur Pouwels van de HAS Hogeschool ziet vooral kansen om studenten en talent aan de regio te binden. "Dertig procent van onze studenten komt uit het Zuidwesten en slechts zeven procent keert terug als ze afgestudeerd zijn." Pouwels zegt daarbij samen te willen werken met andere regionale hbo-instellingen, zoals onder meer Avans en Hogeschool Zeeland. Overigens zet de HAS niet álle kaarten in op Bergen op Zoom; ook andere locaties in de regio blijven in beeld. Welke dat zijn, wordt in oktober duidelijk.

De bijeenkomst was vooruitlopend op de besluitvormende gemeenteraadsvergadering van donderdag 23 augustus. De bewonersbijeenkomst is pas later, op de 28e augustus. Dat kon, gezien de tijdsdruk, niet anders: "Zo heeft het presidium van de raad het beslist", aldus commissievoorzitter Peter van den Ouden.

Presentaties

De Beeldvormingsbijeenkomst bestond uit een viertal presentaties van respectievelijk wethouder Patrick van der Velden (college B&W), directeur Rob Neutelings van het ROC West-Brabant, directeur Henk Rosman van het Rewin en directeur Dick Pouwels van de HAS Hogeschool. Ook was er een kort betoog van agro-industrieel ondernemer K. Aarts, van het bedrijf Profix. Al deze organisaties krijgen een plaats in het nieuw te ontwikkelen agrofoodcentrum.

'Méér dan een gebouw alleen'

De aftrap was aan het college. "Is het alleen een gebouw of is het veel meer?" Met deze retorische woorden begon wethouder Parick van der Velden zijn betoog: de verdediging van het collegebesluit om zo'n 3,24 miljoen euro te steken in de aankoop en ontwikkeling van het pand. De vorming van een broedplaats is belangrijk voor Bergen op Zoom en niet in geld uit te drukken: ontwikkeling van werkgelegenheid, scholing, binding van het bedrijfsleven en het aantrekken van nieuwe sectoren naar de regio. Ook provinciale en landelijke overheden investeren in de agrofoodsecor. "En niet te vergeten: mogelijkheden voor crossovers met technische sector." Kortom: er liggen kansen, maar die moete wél waargemaakt worden – aldus Van der Velden.

Co-productie

Het gaat bij het onwikkelen van het agrofoodcentrum om een co-productie, waarbij ook onderwijs en bedrijfsleven participeren. Is het verantwoord om het pand aan te kopen, zo'n 2,16 miljoen? Het pand is getaxeerd op 1,78 miljoen. "We zaten in een onderhandelingsproces, ook andere partijen waren in de race", zo verdedigde de wethouder de aankoopprijs. "En ja, uiteindelijk zal de gemeentelijke schuldenlast toenemen." Het is veel geld, moet Van der Velden toegeven. "Dat vinden wij als college ook. Maar het gaat om een kans die zich maar één keer voordoet."

Behoud voor de regio 

ROC-directeur Neutelings benadrukte het belang om opgeleide studenten voor de regio te behouden. De economie zit weer in de lift, en dat betekent dat werkgevers zich al vóór het afstuderen zich bij de leerlingen aandienen. 

Vestigingsklimaat

Rewin-directeur Rosman zet in op het vestigingsklimaat in de regio. "Het gaat momenteel goed met de economie in West-Brabant maar dat is geen garantie voor de toekomst". De regio kent een gevarieerd aanbod van sectoren. Op zich staat West-Brabant daarin sterk, maar tegelijk kan én moet de netwerkstructuur verbeteren. "Dat is nodig om te kunnen vernieuwen." En innovatie is nodig wil de regio leidend blijven bij de productie van bijvoorbeeld suiker en de teelt van zachtfruit.

Innovatieagenda

Ook HAS-directeur Pouwels pleitte in zijn betoog voor een vernieuwingsslag. "Achthonderd tot duizend studenten komt uit de Zuidwestelijke Delta, zo'n vijfentwintig tot dertig procent van het aantal HAS-studenten", aldus Pouwels. Er ligt nog géén innovatieagenda voor agrofood, zo beaamde ook Pouwels. Daaraan wil de HAS gaan werken; samen met andere hogescholen als Avans en Hogeschool Zeeland. Eén en ander zal in oktober verder vorm en inhoud gaan krijgen, zo kondigde de HAS-directeur aan. Kijkend naar de toekomst zou de Zuidwestelijke Delta een tegenhanger kunnen worden van andere agrarische kerngebieden in Nederland zoals Oost-Brabant en het Westland.

'Overlast voor de buurt'

Ook omwonenden kregen de kans om hun visie te geven, zoals buurtbewoner Hopmans die namens een aantal omwonenden van de Zuidzijde Haven en omgeving sprak. Hij vreest voor overlast in de buurt door de komst van studenten, zoals verkeers- en geluidoverlast.