ISD moet cliënten beter informeren over huurbetalingen

BERGEN OP ZOOM – Uitkeringsorganisatie ISD moet méér moeite doen om bijstandsgerechtigden uit de financiële problemen te houden. De Bergse gemeenteraad heeft donderdag unaniem een motie aangenomen, waarin het college de ISD moet overhalen om clienten actiever te informeren over financiele regelingen. Zo moet de instantie de uitkeringsgerechtigden wijzen op de mogelijkeid om de huur direct over te laten maken aan de woningcorporatie en dit bedrag te verrekenen met de uitkering. Het Bergse stadbestuur heeft het echter niet alleen voor het zeggen: de ISD is een samenwerkingsverband met Woensdrecht en Steenbergen.

De motie is ingediend door CDA-raadlid Hilde Martens, ter vervanging van twee eerdere voorstellen die vorige maand aan de raad zijn voorgelegd. Deze haalden het echter niet, en de stemmen staakten met 16-16. Daarom moesten donderdag opnieuw in stemming worden gebracht. Na intensief vooroverleg wist CDA ook de belangrijkste coalitiepartij GBWP te overtuigen. Na enkele tekstuele aanpassingen kwam er een geheel nieuwe motie waar ook wethouder Arjan van der Wegen mee uit de voeten kan. Zo is er onder meer gepleit voor een jaarlijkse evaluatie van het armoedebeleid. "Zo zie je maar weer waar een maandje wachten al niet toe kan leiden", sprak VVD-woordvoerder Barry Jacobs.

Foto: Han Verbeem