IVN Groene Zoom en Benegora reageren op ophef containerterminal

BERGEN OP ZOOM – Er is het een en ander te doen over de verhuis van de Markiezaat Container Terminal. In de media wordt gesproken over een bezwaarschrift van de natuur- en milieuorganisaties IVN Groene Zoom en Benegora. In een brief aan de raadsleden spreken deze dat beiden tegen.

Ik het nieuws kwam dat vereniging voor natuureducatie en duurzaamheid IVN Groene Zoom en milieuvereniging Benegora een bezwaarschrift hebben ingediend tegen de voorgenomen afgifte van een vergunning door de provincie voor de aanleg van een containerterminal buitendijks bij de Burgemeester Petersluis. Dat is nadrukkelijk niet het geval, aldus woordvoerder Wim de Haan. Er is een zienswijze ingeleverd.

Afgesproken voorwaarden niet aangehouden

Beide natuurverenigingen onderkennen dat de containerterminal moet verhuizen, vanwege de overlast voor omwonenden. Er dient echter ook serieus gekeken te worden naar de natuurbelangen die in het geding komen op de beoogde locatie. Daarvoor zijn al in 2009 voorwaarden voor natuurcompensatie in het bestemmingsplan vastgelegd, schrijft De Haan. Die hadden zelfs al lang gerealiseerd moeten zijn, stelt hij. Omdat aan die voorwaarden in de concept-vergunning niet is voldaan hebben de natuurverenigingen hun zienswijze ingediend.

In een uitgebreid verslag legt de brief uit dat beide natuurorganisaties in het verleden meerdere malen door de gemeente bij het overleg over de natuurcompensatie werden betrokken, maar dat het laatste jaar is het in dat opzicht opvallend stil werd. Op mails werd laat en vaag gereageerd. Vragen aan wethouder Ad Coppens en zijn ambtenaren over de stand van zaken werden niet echt beantwoord. Ook van het betreffende bedrijf kwam geen reactie. In de tweede helft van 2017 werd helemaal niet meer gecommuniceerd.

Het kan nog

Beide natuurorganisaties vinden dat zij er genoeg aan hebben gedaan om een en ander soepel te laten verlopen. Omdat hun herhaalde pogingen niet tot concrete resultaten leidden, hebben ze de betreffende zienswijze ingediend. Met het argument van Coppens dat er in verband met uitgestelde besluitvorming over de verzilting van het Volkerak-Zoommeer nog geen plan kon worden ontwikkeld, wordt geen genoegen genomen. Als er wel tijdig overleg was geweest hadden de bouw- en verhuisplannen gewoon volgens schema door kunnen gaan, aldus De Haan. Hij geeft ook aan dat zowel IVN Groene Zoom als Benegora nog steeds open staan voor gesprekken.