Job-lodge aan Wassenaarstraat mag uitbreiden van het college

BERGEN OP ZOOM – De nood om arbeidsmigranten onder te brengen is blijkbaar hoog. Tegen het bestemmingsplan in mag de job-logde aan de Wassenaarstraat uitbreiden tot een maximum van 26 mensen.

Uit een brief van B en W aan de raad, verstuurd op 20 april 2017, valt op te maken dat het college extra huisvesting als deze belangriijk vindt omdat de regio ingehuurde arbeid als deze nodig heeft. Volgens een onderzoek van Regio West-Brabant (RWB) verdubbelt de vraag naar arbeidsmigranten hier, met name door vergrijzing van de lokale bevolking. Job-lodges als deze worden gezien als een structurele oplossing voor het verblijf van die tijdelijke arbeidskrachten.