Joblodge Brechterhoeflaan komt er definitief niet

BERGEN OP ZOOM – Uit antwoorden van het college op vragen die de PvdA stelde over de geplande joblodge in Gageldonk blijkt dat dit plan niet doorgaat. Wel wordt nog dit jaar een begin gemaakt met het komen tot nieuw beleid voor dergelijke initiatieven.

Namens hun partij stelden fractievoorzitter Joey van Aken en raadslid Adam Ahajaj vragen over de plannen. Ze waren daarin bepaald niet de enige. Heel wat partijen, getriggerd door de onrust die in de wijk rondom de Brechterhoeflaan was ontstaan, trokken aan de bel. In een antwoord aan de PvdA staat nu onomwonden dat er zo’n voorziening niet meer komt.

Volgorde

Eén van de vragen die Van Aken en Ahajaj begin september aan het college stelden betrof het nieuwe beleid dat er dient te komen. Ze wilden weten waarom dat niet éérst werd uitgestippeld, om vervolgens pas te kijken in hoeverre voorzieningen als deze ergens een plek kunnen krijgen en in welke vorm. Nu de plannen in Gageldonk zijn komen te vervallen wordt dat ook de volgorde, meldt het college. Het betreffende traject wordt nog dit jaar opgestart. Volgens B en W paste de geplande voorziening in het huidige beleid. Daar was een flink deel van de politiek het bepaald niet mee eens.

In gesprek met de buurt

De nodige bewoners hadden zich verenigd in Buurtkracht, een initiatief dat zich verzette tegen de komst van de joblodge uit vrees voor overlast. Als deze werkgroep blijft bestaan wil de gemeente zeker met ze in gesprek over wat er dan wel gaat gebeuren in de wijk. Uit de antwoorden aan de PvdA valt op te maken dat de mensen achter het initiatief worden uitgenodigd om de stand van zaken te bespreken. Vervolgens is het aan Buurtkracht zelf om tot een ‘omgevingsdialoog’ te komen, laat het college weten.