Joost mag het weten: Afval in de stad, verkeerde zuinigheid

(Illustraties: Pixabay / Mohamed Hassan)

Het denken gaat om. Soms met terugval in oud gedrag, constateert Joost, zoals laatst nog bij de ongepaste subsidie aan PopMonument. Stuiptrekkingen, want de financiële krapte dwingt de gemeente om heilige huisjes tegen het licht te houden. Die noodgedwongen toets is goed, want zo wordt de scheefgroei aangepakt. Maar bij het schoonmaken van de straten lijkt er sprake van verkeerde zuinigheid.

Voor het onderhoud van de openbare ruimte hanteert de gemeente verschillende kwaliteitsniveaus. IBOR wordt die systematiek genoemd: integraal beheer openbare ruimte. Elk niveau krijgt dan een letter. De A is beste kwaliteit, B iets minder enzovoorts. In Bergen op Zoom is afgesproken om de kwaliteit op niveau B en C te hebben. Kort gezegd, niveau B voor de binnenstad en de wijken. Het sobere niveau C voor industrieterreinen, bos en recreatiegebieden.

Allerminst fraai

In de praktijk is er nog forser bezuinigd. Want ook de binnenstad en de wijken kwamen op het lagere niveau C uit. Financieel is dat gunstig, maar qua aanzicht allerminst fraai. Zeker omdat de reiniging (dus afval en zwerfvuil) slecht scoorde.

Big Bellies

Laatst heb ik bij de gemeente vragen gesteld over de vuilnisbakken in de binnenstad. De zogenoemde Big Bellies. Met regelmaat zijn die overvol. Bovendien heb je mensen die afval naast de bak gaan plaatsen. Al snel een zootje.

De Big Belly-vuilnisbakken zijn voorzien van sensoren. Als het ding vol is, gaat er een seintje dat de bak geleegd moet worden. Waarom gebeurt dat dan niet?

Weekends

Simpel. Omdat de vuilnisbakken in het weekend niet geleegd worden. Of, zoals de ambtenaar het zelf formuleerde: “In het weekend wordt niet gereageerd op meldingen”. Op vrijdag wordt nog een ronde gemaakt en daarna is het wachten op maandag. Men erkent dat op zaterdag en zondag niet aan de kwaliteitsnorm wordt voldaan. Daar wordt nu over nagedacht, maar een concreet plan is er nog niet.

Toeristen

Juist het weekend is belangrijk voor de binnenstad. Veel bezoek van toeristen vindt dan plaats. Mensen die de mooie historische binnenstad van Bergen op Zoom komen bewonderen. Toeristen die voor waardevolle mond-op-mond reclame kunnen zorgen. Dat is geen moment om de boel te laten verslonzen. 

Promoten

Onze ondernemers doen hun best om de stad te promoten, doordeweeks en in het weekend, waarom de gemeente niet? Iets als ‘schone straten’ kan basaal overkomen, maar het heeft meer impact dan de zogenaamde ‘landelijke aantrekkingskracht’ van het Popmonument.

Dure vuilnisbakken met sensoren die aangeven dat ze vol zijn, maar “in het weekend wordt niet gereageerd op meldingen”. Dat is echt verkeerde zuinigheid.