Joost mag het weten: Een gemeente die doet wat-ie belooft

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-4.png

Afbeelding: Pixabay / Mohamed Hassan

Naast de schuldenlast is er in het Focusakkoord van de gemeenteraad aandacht voor twee andere pijlers: organisatiecultuur en kwaliteit. Dat is van groot belang. Zowel voor de financiële situatie, maar ook voor dienstbaarheid naar inwoners en ondernemers.

door: Joost Pals, gemeenteraadslid en financieel woordvoerder VVD

Om financieel op orde te komen – en te blijven – moet je “in control” zijn. Met andere woorden, weten wat er gebeurt en geen speelbal zijn van toeval. Dan kun je nog steeds tegenvallers krijgen, maar weet je hoe daarmee om te gaan. Bijvoorbeeld door risico’s tevoren goed in kaart te brengen. En nadenken hoe er gehandeld moet worden wanneer risico’s daadwerkelijk aan de orde komen.

Vakkennis

Om “in control” te zijn heb je in mensen nodig met vakkennis. Dan gaat het dus om kwaliteit. Kundige figuren die op hun vakgebied weten hoe de vork aan de steel zit. Die zich niet door oogkleppen laten beperken, maar breder kijken en in staat zijn om nieuwe ontwikkelingen tijdig te herkennen.

Kunde

Een tweede voorwaarde – voor Bergen op Zoom nog relevanter – is een organisatiecultuur waarin die kunde ook maximaal wordt benut. Waarin kennis ook komt bovendrijven en wordt gebruikt bij de besluitvorming. Dat vraagt om een cultuur waarin “openheid” en “kwetsbaar durven zijn” centraal staan. 

Wensdenken

at is een organisatiecultuur waar flink aan gewerkt moet worden. Fouten toedekken. Risico’s niet willen zien uit politiek wensdenken. Dat zijn echt wel “dingetjes” in Bergen op Zoom. Vanuit het Focusakkoord is daar nu concrete aandacht voor. Dat is goed: voor de gemeente als organisatie, maar ook voor de ambtenaren op de werkvloer. Er komt immers nogal wat kritiek over “de gemeente”. Ook van mijzelf. Dat raakt de mensen van de werkvloer, terwijl bij hen het probleem juist niet zo zeer zit. Het gaat om de aansturing.

Abstract

“In control zijn” gaat niet alleen om abstracte onderwerpen. Het gaat ook om de dienstverlening die je als inwoner of ondernemer ervaart. Stel je een vraag, krijg je dan antwoord? Worden afspraken nagekomen?

Dienstverlener

De gemeente is niet zo maar een zakelijke dienstverlener, het is een monopolist. Ik kan een bouwvergunning in Bergen op Zoom niet bij een concurrent aanvragen. Zo’n monopolie betekent extra aandacht voor dienstbaarheid.

Deadlines

Mijn eigen ervaring is dat de gemeente niet goed is in het nakomen van deadlines. De gemeente zegt toe om voor datum x een antwoord te geven. Datum x komt en gaat, maar het antwoord is er niet. Bij herhaling. En met regelmaat krijg ik ook voorbeelden van mensen die precies hetzelfde ervaren. Dar is niet professioneel. Terwijl het bepalend is voor het imago van de gemeente. 

Afspraken

Afspraak moet afspraak zijn. Als je een afspraak door omstandigheden écht niet kunt nakomen, leg dat dan uit. Met goede argumenten wordt dat best begrepen. Maar wees wel transparant. Leg afspraken vast en zorg voor signalering als een deadline naderbij komt. Een volgsysteem voor meldingen. Je zou denken dat dat redelijk basaal is. Toch hebben meerdere wethouders en de gemeentesecretaris dat nog niet weten te realiseren. Ondanks, o ironie, afspraken daarover. 

Broos

Er lijkt inmiddels langzaam wat aan het veranderen. Het is nog broos,  er is nog een lange weg te gaan en het gaat soms gepaard met een stap achteruit, maar de thema’s organisatiecultuur en kwaliteit beginnen nu eindelijk de aandacht te krijgen die nodig is. Belangrijk: om financieel “in control” te komen, maar net zo goed voor de dienstbaarheid richting inwoners en ondernemers.