Julien Voets (Steunpunt BoZ) wil aandacht voor behoud bijen en vlinders

BERGEN OP ZOOM – Deze gemeente geeft amper een praktische invulling aan het beplanten van perken en bermen, stelt Julien Voets namens Steunpunt Bergen op Zoom. In een tijd dat er wereldwijd veel zorgen zijn over de bijen en vlinders populatie moet dat anders, vindt de partij.

Fractieassistent Voets heeft een motie opgesteld waarin het college gevraagd wordt om met een plan van aanpak te komen, in ieder geval voor het langgerekte plantsoen aan de Rijtuigweg. Volgens zijn partij is dit een zeer geschikte locatie voor ‘bij- en vlinderaantrekkelijk openbaar groen.'

Rijtuigweg als prima start en voorbeeld

Wereldwijd, en ook in ons land, is de bijensterfte een grote zorg, schrijft Voets. Sinds 1900 is volgens het CBS de vlinderpopulatie eveneens enorm geslonken, met maar liefst tachtig procent. Het huidige coalitieakkoord geeft de ruimte voor meer biodiversiteit, aldus Steunpunt, maar in de praktijk komt daar weinig van terecht. Nu er toch aan de herinrichting van de Rijtuigweg wordt gewerkt, zou het aanleggen van een extra ‘groene long’ -die deze nuttige insecten helpt- geen overbodige luxe is. De locatie is door de herinrichting uitermate geschikt hiervoor, denkt Voets. Het kan niet alleen een inspirerende en stimulerende werking hebben richting inwoners maar tegelijk dienen als pilot voor andere delen van de gemeente.