Kale n’Eed vor de Berregse Vastenavend 2018

KRABBEGAT – De Vastenavendvierders leggen bij ‘De Geit’ op 11-11 een belofte af, waarin ze laten weten er weer een heel mooi jaar van te gaan maken. Met alle inzet en liefde voor het feest die daar voor nodig is. Hieronder de tekst van onze Gròòtste Boer, die zaterdagavond over het Bleekveld klonk.

Geit,
Onvergetelek gèève schoon’eid
Van vroeger en tot in d’n eeuweg’eid
 
Mè gin pèèrde zijn ik nouw nog t’ouwe
Om aan iets vertrouwds én nuuws te bouwe
 
Da’s Vastenavend in tweeduuzend-en-achtien
Waar damme nouw al zo naar uitzien
 
Deur alle Krabbe, geméénd en oprecht zogezeed
Wor ier de Kale n’Eed weer afgeleed
 
Bij jou, Geit van Mie d’n Os en gin gedoe
Gij zijt gin meid van esjtek Mie Too
 
Gij blef de gèèfste meid van onze stad
De leutegste die me steeds ebbe g’ad
 
Oew gedrag zal gin grenze overstijge
Kefettie van Spuit Ellef zul d’altijd krijge
 
Mar onze stad – ge mot nie schrikke
Et wel veul motte verslikke
 
En wa d’ons nog te wachte staat
Verkiezinge vor de geméénteraad
 
Pertij die mekare opnaaie
D’r om éé’ne draaie, oe ore aannaaie
Ommezwaaie om oew stem te paaie
 
Toch is de polletiek in ’t Krabbegat
Gewoon simpel en lekker plat
 
Gin diepe passie en d’r echt vor gaan
Veul meer…uuh… Bassie en Adriaan
 
’n Wòòntore tekene en nie te flauw
Veul òòger as de Spieretusschouw
 
Toc ziede naast zo’n òògtepunt
Ok wel ‘s ’n goeie stunt
 
’n Toekomstdròòm die echt wor gebouwd
En aan bouwklupkes wor toevertrouwd
 
Mar ok as ’t weer ’s tege zat
Toch… ouwe me zielsveul van onze stad
 
Van alle strate, uize, verborrege schatte
Die zoveul schòòn’eid kenne bevatte
 
Op g’eime plekskes en mee lieve gebare
Ontdekte toch veul meer van mekare
 
En wa mijn verwondert en ok ontroert
Da d’onze stad steeds beter boert
 
Zoveul wa d’om omerremt en bescherremt
Zellefs in de winter nog verwerremt
 
Oe damme iet zo same magge leve
Mekare leut en liefde kenne geve
 
Luister mè d’oew art en al wor ’t nie uitgeleed
Ge versta d’t dan veul beter zogezeed
 
De schoon’eid van alles en iederéén
Verbindt ieder Krab mè d’elleke stéén
 
Voel ’t kietele en kroele in oew ziel
Én oew art achter jurrek of kiel
 
Wa d’ik oe gif bij deze start
Vor di féést, bruisend en verward
Mè zoveul leut en som wa smart
Zo vertrouwd en ok zo zaleg apart
Kek, dèèr ouwe me van… Mé d’éél oew art
 
Agge Mar Leut Et!