Kennis maken met het ‘echte’ werk bij SABIC tijdens Girlsday

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Inspiratie en energie: twee woorden die de tijdens Girlsday 2019 centraal stonden. Ongeveer veertig meiden van de Roncalli Scholengemeenschap uit Bergen op Zoom brachten donderdag 11 april een bezoek aan SABIC. Met het thema ‘Kruip in de huid van…’ ervaarden ze de verschillende beroepsgroepen in de techniek en chemie. En dat is nodig, want de vraag voor technisch geschoold personeel is groot.

Na de benodigde veiligheidsinstructies en een introductie van SABIC, gaf onderwijswethouder Barry Jacobs een inkijkje in het belang van onderwijs en techniek in de regio: “Heel wat werkgelegenheid in West-Brabant is direct of indirect gelinkt aan techniek of chemie. Over niet al te lange tijd moeten jullie een vervolgopleiding kiezen. Dit is een unieke kans om een kijkje in de keuken te nemen en een beeld te vormen wat je met je opleiding kunt doen”.

Wat is plastic?

Na de opening kregen de leerlingen uitleg over chemie: Wat is plastic? Hoe ziet het chemische proces van productie eruit, wat kunnen we er allemaal mee en hoe produceren we als bedrijf zo verantwoord mogelijk om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Daarna was het tijd voor het ‘echte’ werk. In kleine groepen liepen de meiden mee, in de fabriek of op het laboratorium. Maar ook op andere werkplekken zagen ze hoe techniek terugkomt in beroepen zoals veiligheidsdeskundige en bij ondersteunende functies in de fabrieken en alle processen die daarbij horen. Het gaf een goed beeld van de mogelijkheden die er zijn na een technische of bètastudie.

Speeddates

Eric van Loon, HR Manager SABIC legt uit: “Jongeren, en in het bijzonder meisjes, zijn vaak onbekend met technische beroepen en opleidingen. Dat is jammer. Daarom laat het SABIC Womens Network meiden zien wat er allemaal mogelijk is qua opleiding en carrière.”

De dag werd afgesloten met speeddates waarbij de leerlingen gericht vragen konden stellen aan vrouwelijke medewerkers van SABIC, van manager tot procesoperator. De opkomst was hoog dit jaar, tot tevredenheid van SABIC en het Roncalli. Wie weet zien ze enkele dames later terug voor een stage of als toekomstige werknemer.

Foto: SABIC Innovative Plastics B.V.