Kinderbouwclubs aan de slag in het Vierkantje

BERGEN OP ZOOM – De kinderbouwclubs De Knutselaers en Jong Berregs Telent gaan vanaf september aan de slag in het pand Kortemeestraat 18. Het is de bedoeling dat de twee kinderbouwclubs drie jaar lang onderdak vinden in het centrum van de stad. Dat is niet het enige wat in de voormalige Faunaland winkel gaat gebeuren.

Naast de bouwclubs komt er tevens een pop-up store in het pand, dat nog altijd gemeentelijk eigendom is. Hier zijn biobased producten te koop. Tevens zal er op interactieve wijze informatie worden aangeboden over wat ‘biobased’ eigenlijk betekent, waarom het in deze regio kansrijk is en wat er op dit moment allemaal al mogelijk is.

Bouwclub De Knutselaers is op dit moment nog gehuisvest op bovenverdieping van de Stadsschuur. Die ruimte voldoet niet meer aan de huidige veiligheidsvoorschriften maar renovatie is te kostbaar voor deze club. Een verhuizing ligt meer voor de hand, zo meldt de gemeente in een persbericht. Jong Berregs Telent kon gebruik maken van de voormalige Opelgarage aan de Erasmuslaan maar voor hoe lang blijft steeds onzeker. Voor hen is de nieuwe werkplek ook een uitkomst, aldus de gemeente.

Stimulans en veiligheid

Het college vindt het van belang dat er continuïteit geboden kan worden in de huisvesting van de beide kinderbouwclubs, aldus de gemeente. “Werken in een veilig omgeving staat daarbij voorop”, stelt wethouder Arjan van der Weegen. “Prettige bijkomstigheid is dat er activiteiten ontwikkeld worden in een leegstaand winkelpand. Dat past prima in het beleid waarbij samengewerkt wordt met diverse partijen om de binnenstad aantrekkelijk te maken en te houden. Als er dingen gebeuren in je binnenstad, trekt dat mensen aan en stimuleert het de bedrijvigheid. Daar gaan we voor”, aldus Van der Weegen.

UPDATE: Inmiddels heeft bouwclub Jong Berregs Telent laten weten geen gebruik te willen maken van de nieuwe locatie. Blijkbaar was dit toch niet zo duidelijk afgesproken als dat de gemeente voor ogen had.