Klachten BSD over gebrek aan onderhoud rietkragen

BERGEN OP ZOOM – Namens de BSD heeft Peet Bakx het college aangeschreven over de toestand waarin de waterlopen aan de Oostplaat en waterkant aan de Binnenschelde verkeren. Hier is al jaren geen onderhoud gepleegd en dat is te zien. En te ruiken…

“Het is nu een massa van veel te veel riet”, schrijft raadslid Bakx. Je treft er vooral vuil en de stank van onder meer dode vogels, is zijn constatering. Hij vervolgt: “In de zomertijd is het een rietkraag van meters breed, zodat bijvoorbeeld de aangelegde steigers er voor joker bij liggen. Je kunt vanaf de kant niet meer het water in.”

Ratten

In de zomer is er vooral jeugd te vinden, vertelt de BSD’er in zijn brief. Verder tref je er in de rietkragen vooral veel vuil aan, onder meer van de aan de overzijde gelegen horeca, en naast de dode vogels ook ratten. Bakx heeft dit al in 2016 aangekaart in een commissievergadering, meldt hij. Toen werd hem door het college en ambtenaren toegezegd dat ze er werk van gingen maken maar dat is op deze locaties niet gebeurd. Dat bevreemdt het raadslid nogal, omdat op ander delen van de Bergse Plaat wel werkzaamheden aan het riet plaatsvonden. Het kan zo echt niet langer, vindt hij, dus hij roept het college op er alsnog snel wat aan te doen.

Foto's: BSD