Klachten over trillingen en lawaai spoorwissels

BERGEN OP ZOOM – Lijst Linssen en de Bergse PvdA-afdeling hebben gezamenlijk het college aangeschreven. Beide fracties ontvingen de nodige klachten omtrent overlast, veroorzaakt door de wissels op het spoortraject dat dwars door de stad loopt.

De klachten zijn afkomstig van de bewoners aan de Parallelweg, het Benedenbaantje en appartementencomplex de Statie, gelegen aan het Stationsplein. Drie jaar geleden alweer besloot de gemeenteraad unaniem om deze vorm van overlast aan te kaarten bij de betreffende minister. Ook daarna zijn, al dan niet via de Bergse politiek, meerdere meldingen geweest van de hinder die inwoners blijven ondervinden. Prorail werd eveneens aangesproken maar het zorgde er geen van allen voor dat het probleem verdween.

Vaart minderen

De wissels op de sporen zorgen voor geluidsoverlast en merkbare trillingen en natuurlijk snappen dat ze allemaal weghalen geen optie is. Ze zijn echter wel aan te passen, stellen PvdA-raadslid Joey van Aken en namens Lijst Linssen Toine van Steenpaal en Sander Siebelink. Ook zou er minder hard gereden kunnen worden over dit deel van het traject, met name ’s nachts. Prorail zou echter aangeven aan dat laatste niets te kunnen doen, deze organisatie is alleen verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud. Maar, zo stellen de briefschrijvers: Prorail ‘verhuurt’ het spoor aan verschillende gebruikers en kan dan best eisen stellen en regels opleggen over zaken als snelheid op bepaalde locaties en tijdstippen.

Gezondheidsrisico's

De fracties van beide partijen willen dat het college en de gemeente opnieuw in gesprek gaan, met zowel Prorail als het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast zou de brief doorgestuurd moeten worden naar de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Laatstgenoemde organisatie gaf eerder dit jaar aan zich aan te sluiten bij het standpunt van het Rijk dat er voor alle omwonenden aan het spoor een oplossing moet komen wanneer er sprake zijn van gezondheidsrisico’s. De PvdA en Lijst Linssen zien dan ook graag snel een oplossing voor het Bergse probleem, besluit de brief.

Stockfoto (uitsnede): UnSplash / Benjamin Hollway