Klijnsma in gesprek met ambtenaren over Bergse aanpak uitkeringen

BERGEN OP ZOOM – Na haar bezoek aan Stichting Samen Werken heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma het stadskantoor aangedaan. Ze liet zich er voorlichten over hoe de gemeente probeert mensen met een uitkering vooruit te helpen. Wethouder Arjan van der Weegen: "We hebben er voor gekozen ons daarbij kwetsbaar op te stellen en juist eens te bespreken waarom het soms volledig mis gaat. Wellicht leidt het ook in Den Haag tot inzichten die ons meer ruimte en budget geven."

Samen met de wethouder, managers maar ook ambtenaren die in de praktijk met en voor de doelgroep werken, heeft staatssecretaris Klijnsma gesproken over hoe weerbarstig die werkelijkheid kan zijn. Er werden een aantal voorbeelden gegeven van mensen die zelfs volledig van de radar verdwenen nadat er eerder bemoedigende gesprekken plaatsvonden en resultaten waren geboekt.

Honderden verhalen

Hoe dat dan misging, wilde Klijnsma graag weten. Een van de klantmanagers vertelt aan de hand van praktijkvoorbeelden wat er zoal kan gebeuren: cliënten verlaten hun adres vanwege huurachterstanden en dat wordt niet gemeld bij ISD Brabantse Wal, of van een gezin met een verblijfsvergunning besluit de vader naar het buitenland te gaan om daar werk te vinden omdat het hier maar niet lukt. Twee totaal verschillende verhalen, vaak met complexe meervoudige problematiek als oorzaak, en zo hebben klantmanagers er gezamenlijk op z'n minst honderden. Er wordt steeds meer samengewerkt, onder meer met Stadlander, zo meldt wethouder Van der Weegen. Met andere instanties -die een deel van de doelgroep ook in beeld hebben- is dat nog wel eens lastig, blijkt in de praktijk. Dit tot grote frustratie op de werkvloer. Er wordt steeds meer toenadering gezocht maar dat is een langdurig traject.

Van te veel naar te weinig budget

Een groot praktijkprobleem is het gebrek aan middelen, dus aan menskracht. Er is te weinig tijd om de mensen die veel ondersteuning nodig hebben deze ook te bieden. Dat is in sommige situsties ronduit schrijnend, vertelt een medewerker: "Soms zijn wij het enige lijntje dat mensen nog hebben met de buitenwereld." Volgens de wethouder is er té veel gekort op de budgetten: "Toen ik begon als bestuurder klotsten de beschikbare middelen bijna tegen de plinten omhoog. Dat was nou ook weer niet nodig. Nu echter zijn ze minimaal gehalveerd maar is de groep mensen die we moeten helpen ongeveer verdubbeld, grotendeels door de crisis en meer werkloosheid maar ook door meer opvang van bijvoorbeeld vluchtelingen." Hij hoopt dat Den Haag inziet dat er weer meer ruimte moet komen voor serieuze oplossingen.

Complimenten van klijnsma

Ondanks die problemen bezigde Jetta Klijnsma lovende woorden over de lokale aanpak, die volgens haar 'warm', persoonlijk en resultaatgericht is. Ze sprak wel de hoop uit dat het lukt om dergelijke begeleiding dichter bij de doelgroep te brengen, op wijk- en zelfs buurtniveau. Daar worden in het land goede resultaten mee geboekt, vertelde ze. Volgens wethouder Van der Weegen doet ook Bergen op Zoom dat al, zij het op een iets andere wijze. Bijna iedere vrijdag gaan ambtenaren langs bij mensen of gezinnen van wie het vermoeden bestaat dat ze zijn vastgelopen, soms samen met vertegenwoordigers van Stadlander of andere hulpverlenende instanties. Die inwoners wordt ter plekke extra hulp en ondersteuning aangeboden, als blijkt dat het nodig en gewenst is.

Lees hier over het bezoek van de staatssecretaris aan de jubilerende Stichting Samen Werken.