Komt Arjan van der Weegen terug in de raad, mogelijk zelfs als fractievoorzitter?

BERGEN OP ZOOM – Het plotse vertrek van GBWP-raadslid Jan de Krom, die om gezondheidsredenen moet stoppen, maakt meteen de vraag actueel wie hem opvolgt. Als eerste wordt daarvoor lijsttrekker Arjan van der Weegen officieel gepolst. We vroegen hem telefonisch of hij er al over heeft nagedacht. Dat heeft ie…

Tegen de zomer van 2018 -het eerder dat jaar gekozen college was nog niet zo heel lang beëdigd- moest wethouder Van der Weegen zijn werk neerleggen vanwege burn-outverschijnselen. Iedereen ging er toen nog vanuit dat het een tijdelijke onderbreking was. Dat pakte echter anders uit. De GBWP-bestuurder liet in juli van dit jaar weten definitief niet terug te komen in die bestuurlijke rol.

Bedenktijd

Van der Weegen zat ruim een jaar met ernstige overspannenheid thuis en heeft ongetwijfeld van artsen en mogelijk ook naasten te horen gekregen afstand te houden van politiek en bestuurlijke zaken. Toch lijkt hij volledig ingevoerd in wat er tijdens dat jaar afwezigheid speelde, bestuurlijk en binnen de partijgelederen. Het doet direct vermoeden dat ie klaar is om de raadsbanken in te stappen, mogelijk zelfs in de rol van fractieleider.

Toch heeft ie nog even bedenktijd nodig, vertelt de lijsttrekker. “Ik heb nog anderhalf tot twee weken om na te denken en wil het heel goed met m’n naasten bespreken”, vertelt hij. “Ik moet ook aan een nieuwe toekomst denken en ben nog niet toe aan fulltime werken.” Anderszijds is er tevens het verantwoordelijkheidsgevoel richting de achterban, die massaal op hem stemde en graag wat Halsterse namen in de fractie ziet.

Focus op samenwerken

Als hij ja zegt tegen de vraag die de gemeentegriffier hem officieel nog moet stellen, wil Van der Weegen een specifieke rol op zich nemen. Niet die van voormalig lid van B en W, met overmatig veel dossierkennis, dat overal kritisch op is. Hij heeft dan een andere agenda in gedachten: “De raad is het belangrijkste orgaan van de gemeentelijke politiek. Het college moet grotendeels uitvoeren wat de gezamenlijke partijen, hoe versnipperd ook, besluiten. Het zou de gemeente en inwoners echt helpen als hier constructiever werd samengewerkt, raadsleden elkaar wat minder vliegen af probeerden te vangen.”

De in zijn ogen wel erg negatieve wijze waarop bepaalde partijen en individuele politici over bijvoorbeeld de financiële situatie van de stad praten, is één van de punten die hem steken. “Er wordt dan geroepen dat we maar artikel-12 gemeente moeten worden. Mensen hebben echt geen idee wat dat zou betekenen. Bovendien staan we er helemaal zo slecht niet voor. Er is nog altijd meer bezit dan dat we schulden hebben.” Hij doelt onder meer op panden en grond, die vaak ook inkomsten opleveren.

Denken in oplossingen, niet in tegenstellingen

Wat de lijsttrekker betreft zou er veel opbouwender en constructiever gekeken moeten worden naar hoe de raad gezamenlijk tot oplossingen komt. Wanneer het antwoord ja blijkt te zijn en Arjan van der Weegen raadslid en mogelijk zelfs fractievoorzitter wordt, heeft GBWP weer een man met een missie erbij aan boord. Maar hoe gedreven en overtuigd die ideeën ook klinken, officieel is er nog geen knoop doorgehakt.