Koopovereenkomst woonzorggebouw ondertekend

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Vrijdag 12 oktober is de verkoopovereenkomst voor een perceel aan de Zuiderdreef-Strandkrab in de Markiezaten ondertekend. Wethouder Patrick van der Velden ondertekende namens de gemeente de overeenkomst met Carestone Property.

Op het perceel aan de noordzijde van de Zuiderdreef-Strandkrab is een woonzorggebouw voorzien met 48 zorgunits, dat verhuurd zal worden aan Stichting Dag- en Woonvoorzieningen (SDW). Het gebouw telt vier bouwlagen en de hoofdentree komt aan de Zuiderdreef, tegenover de Brede Voorziening Markiezaten waar SDW ook al zorg verstrekt.

Het woonzorggebouw wordt extra duurzaam uitgevoerd, onder meer door gebruik te maken van bodemwarmte. Bij de oplevering van deze nieuwbouw wordt tevens een waterpartij gegraven en grond aangelegd voor een gezamenlijk terras aan het water van ‘De Krabbenkreek’.

Parkeren

Het parkeren door medewerkers en bezoekers is mogelijk op de extra plaatsen langs de Zuiddreef en op het nieuwe parkeerterrein ten zuiden van het gebouw. Via dit parkeerterrein kunnen ook taxibusjes bij het woonzorggebouw komen om de jongeren te halen en te brengen. Het nieuwe parkeerterrein zal overigens ook worden gebruikt door de toekomstige bewoners van een ander nieuwbouwplan. 

De omwonenden hebben vorige maand tijdens een informatiebijeenkomst al kennis kunnen nemen van de het beoogde bouwplan en daarbij ook uitleg gekregen van SDW. SDW richt zich op de zorg aan jongeren met een verstandelijke dan wel fysieke beperking. De bouwwerkzaamheden starten in het voorjaar van 2019 en de oplevering van het gebouw is voorzien eind 2020.

Foto: Gemeente BoZ / Schets: Carestone Property