Korte stroomonderbreking in Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM – De ontploffing in het elektriciteitshuisje aan de Grote Markt zorgde ook bij het Bravis ziekenhuis voor een korte stroomonderbreking. Daar traden direct de nodige protocollen in werking. Er zijn zelfs patiënten naar Roosendaal gebracht.

Het Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom beschikt over een noodaggregaat. Die heeft na het wegvallen van de stroom de interne voorziening overgenomen, totdat levering via het elektriciteitsnet na drie kwartier weer mogelijk was. Er zijn echter meer maatregelen genomen. Spoedpatiënten die per ambulance naar het ziekenhuis kwamen, zijn gedurende enkele uren naar de Bravislocatie in Roosendaal gebracht. Ook operatieprogramma’s zijn tijdens de noodstroomlevering korte tijd stilgelegd.

Storingen

De stroomvoorziening was vrij snel weer normaal, laat Bravis weten in een persbericht. Wel zijn na de storing restproblemen met apparaten vastgesteld. Na een inventarisatie is dit, indien mogelijk, met spoed verholpen. Sommige patiënten zijn op een later tijdstip geopereerd of de operatie is verschoven naar een andere dag. Het ziekenhuis heeft na het nemen van deze maatregelen gestreefd naar een zo spoedig mogelijk herstel van de normale gang van zaken.

Lees hier meer over de explosie.