Korten op uitkering van wie niet aan taaleis voldoet

BERGEN OP ZOOM – Lijst Linssen heeft het college aangeschreven over de wijze waarop volgens de partij een flink deel van de bijstandsgerechtigden dient te worden aangepakt. Mensen die nog steeds een serieuze taalachterstand hebben moeten gekort worden, vindt de partij.

De brief is van duoraadslid Camiel van de Meeren en raadslid Sander Siebelink. Ze schrijven: “De gemeente Bergen op Zoom heeft al jaren te maken met een aanzienlijk aantal bijstandsgerechtigden, behoorlijk meer dan het landelijk gemiddelde. Door de stijgende economie is de landelijke trend dat er meer mensen uitstromen naar betaald werk. Helaas moet Lijst Linssen constateren dat in de gemeente Bergen op Zoom het aantal bijstandsgerechtigden vanaf 2013 jaar in jaar uit stijgt.”

Korten op uitkering

Het is niet voor het eerst dat Lijst Linssen aangeeft te vinden dat de gemeente een actievere rol aan moet nemen in de uitvoering van de participatiewet. Er is sprake van een bovengemiddeld grote groep inwoners met grote afstand naar de arbeidsmarkt. Volgens de partij is één van de belangrijkste oorzaken het feit dat een aanzienlijk deel daarvan onze taal niet of onvoldoende machtig is.

In de participatiewet is een taaleis opgenomen, die het mogelijk maakt om te korten op een uitkering wanneer iemand niet aan die eis wil voldoen. Van der Meeren en Siebelink roepen het college op dat pressiemiddel in te gaan zetten en mensen niet meer alleen te wijzen op die taaleis. Dat lijkt namelijk weinig effect te hebben.

Cartoon (uitsnede): Pixabay/Prawny