Kou lijkt uit de lucht in kwestie caravanstalling Rian Govers

BERGEN OP ZOOM – Dinsdag zijn alle raadsleden geïnformeerd over de uitkomst van een onderzoek betreffende VVD-raadslid Rian Govers. Ze had enkele jaren terug moeten melden dat ze op eigen grond een stalling had ingericht voor caravans en campers maar was zich daar niet van bewust. Er werd deze zomer een integriteitskwestie van gemaakt, die nu met een sisser af lijkt te lopen.

De fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben maandag 9 september gesproken over het de gang van zaken. Er is een feitenrelaas opgesteld naar aanleiding van het handelen van raadslid Govers. Twee jaar geleden voerde zij namens haar partij het woord toen het bestemmingsplan ter sprake kwam van het gebied waar ze woont en haar bedrijf heeft. Dat gebouw was eerder weggezet voor de opslag van agrarische producten maar toen die afzet stopte werd besloten er een stalling van te maken. Op zich mag dat daar maar er had wel een vergunning voor aangevraagd moeten worden.

Zelfs ZLTO wist het niet

Govers vertelt in een korte telefonische reactie: “Iedere burger en ondernemer wordt geacht de wet te kennen maar deze regel was mij niet bekend.” Schrijnend genoeg wisten blijkbaar zelfs de juridische adviseurs van de ZLTO dit niet, terwijl Govers hier toch om raad had gevraagd. De kwestie werd eerder dit jaar ineens alsnog politiek gemaakt en het VVD-raadslid werd belangenverstrengeling verweten. Een onderzoek volgde en maandag deelde burgemeester Frank Petter de bevindingen met de fractievoorzitters.

Gedragscode geschonden

Er is dus nooit sprake geweest van een illegale caravanstalling. Ook de gewekte schijn van belangenverstrengeling was niet terecht. Omdat Govers de activiteiten niet heeft gemeld in een aanvraag,en ze nu eenmaal raadslid is, kan dit in principe het aanzien van het stadsbestuur schaden. Daarom wordt wel nog gesproken van een ‘schending van de gedragscode’. In een brief heeft ze al excuses aangeboden aan zowel de burgemeester als haar collega-raadsleden. Verdere gevolgen verwacht ze er niet van. “Ik heb een tijdje op de reservebank moeten zitten. Vanavond gaan we als fractie vergaderen en ik verwacht weer te worden opgesteld”, klinkt het vol goede moed.

Afbeelding camper: Annalise Batista / Pixabay

Foto (inzet): Rian Govers – Facebook