Krabbenfoor gaat op de helling

Foto's: Hans-Jorg van Broekhoven, Bureau Dubbelstraat ©

BERGEN OP ZOOM – Tijdens de Sterck ledenvergadering deed voorzitter Jean-Pierre Stander alvast het een en ander uit de doeken over hoe het huidige bestuur denkt over de toekomst van de Krabbenfoor. De eerste veranderingen zullen dit jaar al merkbaar zijn, vanaf 2017 moet de nieuwe invulling volledig rond zijn.

Dit jaar valt de Krabbenfoor nog in het laatste volle weekend van juli en zullen de aanvangstijden hetzelfde zijn. Er is hoogstens een kleine kans dat er ook op zondagmiddag nog wat te doen is op de Grote Markt, in samenwerking met de verenigde ondernemers daar. Dit is dan meteen de laatste keer dat standaard het laatste weekend van die maand wordt aangehouden.

Altijd vóór de schoolvakanties

Het Sterck bestuur pakt terug naar een idee dat jaren geleden ook al eens geopperd is en één keer is uitgevoerd: het evenement wordt voortaan gekoppeld aan de schoolvakanties en zal steeds een week daarvoor plaatsvinden. Dit omdat de inwoners uit de regio dan nog niet op vakantie zijn. Jaren eerder stuitte dit na één jaar op zoveel protesten dat meteen werd besloten terug te gaan naar die min of meer vaste data aan het eind van juli. De vergadering ging echter opnieuw akkoord met dit voorstel, zoals toen ook gebeurde.

Vierschaar

Inhoudelijk moet de Krabbenfoor eveneens een andere, meer lokale invulling krijgen. Er is inmiddels een samenwerking met Stichting De Vierschaar, die dit jaar al voor kleinere theateracts en entertainment gaat zorgen. Vanaf 2017 wordt gedacht aan grote spektakels, die waarschijnlijk in het Markiezenhof plaats gaan vinden. Ook krijgt de horeca op de Grote Markt letterlijk en figuurlijk meer de ruimte om dit plein zelf nader in te vullen.

Donderdagmiddag vervalt, zondag erbij

Tevens verandert er organisatorisch het een en ander. Het voorstel is vooralsnog om de donderdagmiddag te laten vervallen en er de zondagmiddag vast onderdeel van te maken. Sterck verwacht dat die extra weekenddag voor veel leden lucratiever zal zijn dan de donderdag, die overigens wél een avondprogramma moet behouden. Om een en ander in goede banen te leiden wordt Jeroen van Wijk ingehuurd als projectleider, die daar zijn bedrijf iNQ Events voor in zal zetten. Een deel van de ideeën voor de nieuwe invulling komt van een ‘denktank’; mensen die door Sterck zijn gevraagd om eens over de toekomst van de Krabbenfoor na te denken. Sterck hoopt met de nieuwe aanpak nog meer bezoekers naar het evenement te trekken.