Kritische vragen over fietspad door Halsters Laag

BERGEN OP ZOOM – Rian Govers en Louis van de Kallen zijn niet alleen raadsleden bij respectievelijk VVD en BSD. Ze zijn tevens bestuurders bij waterschap Brabantse Delta en vanuit die rol schrijven ze het Bergse college aan. Er zijn serieuze zorgen over een aan te leggen fietspad dat door het Halsters Laag moet gaan lopen.

Als leden van het algemeen bestuur van dit waterschap kwamen Govers en Van der Kallen onlangs in gesprek met bewoners van het Halsters Laag, alsmede een aantal vaste bezoekers en belangstellenden. Er leven zorgen over een voorgenomen fietspad in de vorm van een ‘karrespoor’, dat door het gebied met grote landschappelijke en natuurlijke waarden is gepland.

Puinlaag

Niet alleen het aangekondigde tracé geeft te denken, melden Govers en Van der Kallen. Wat vooral verbaast is dat er gekozen is een puinlaag van dertig centimeter voor de aanleg van het pad. Nergens zouden kwaliteitseisen te vinden zijn en nu bestaat de vrees dat er daardoor ‘gebiedsvreemde stoffen’ als bijvoorbeeld asfalt terecht gaan komen in het Halsters Laag. De vraag is in hoeverre dat wenselijk en toegestaan is.

Er wordt de laatste tijd veel gediscussieerd over hoe verontreinigingen overal in de bodem belanden en dit zou één van die manieren kunnen zijn. Gezien de lengte van het tracé gaat het volgens berekeningen om ongeveer 10.000 ton puin, als het plan door gaat. Daar bovenop moet vervolgens ongeveer 700 ton asfalt komen. Er is bovendien de nodige twijfel over hoe stevig zo’n ondergrond op termijn is. Gevreesd wordt voor verzakkingen en er leeft niet het idee dat dit is onderzocht.

Bewoners buiten spel gezet

Een andere klacht van de bewoners, is het feit dat ze zich niet echt gehoord voelen. Tijdens een openbare bijeenkomst was door een ambtenaar toegezegd dat ze zowel bij de totstandkoming van het tracé als de inrichting van het fietspad betrokken zouden worden. Door een switch in de procedure is alle inspraak vooraf vervallen en kan alleen achteraf bezwaar worden gemaakt, schrijven Govers en Van der Kallen. De waterschapbestuurders willen opheldering over de gang van zaken.

Afbeelding (uitsnede): OpenClipart-Vectors / Pixabay