Kruising Markiezaatsweg met Zuiderdreef nu nog gevaarlijker, vindt CDA

BERGEN OP ZOOM – In afwachting van een definitieve oplossing voor de lastige en onoverzichtelijke verkeerssituatie op de kruising van de Markiezaatsweg en Zuiderdreef, heeft de gemeente tijdelijke maatregelen genomen. Het CDA is niet blij met het resultaat en vindt het er alleen maar gevaarlijker geworden.

Raadslid Stefaan Verheugt meldt dat zijn fractie na de aangepaste situatie meteen veel vragen krijgt. Men is bepaald niet enthousiast over wat er is gebeurd. Het is er eerder onveiliger geworden, schrijft het CDA aan het college.

In afwachting van een verkeersonderzoek, dat tot definitieve aanpassingen moet leiden, heeft de gemeente met een betonrand een deel van de weg afgesloten. Het idee is dat dit de verkeersstroom en veiligheid ten goede komt maar volgens de brief van Verheugt is het tegendeel het geval. Als je aan komt rijden valt de lage rand niet echt op en er staan ook geen borden die weggebruikers er op wijzen. “Dit verzaakt enorme verwarring en een gevaarlijke situatie”, aldus het raadslid.

Nogmaals kritisch bekijken

Het CDA roept de gemeente op om snel alsnog bebording te plaatsen, die tijdig aangeeft dat de verkeerssituatie is gewijzigd. Tevens vindt de partij dat de komende dagen kritisch bekeken moet worden of de wijzigingen het gewenste effect hebben en veilig genoeg zijn. Anders verwacht de fractie aanpassing van de situatie. Verheugt spreekt namens zijn partij bovendien de hoop uit dat er snel een goede, definitieve oplossing komt, met een rotonde of een verkeersinstallatie inclusief groene golf.

Foto: CDA / Stefaan Verheugt (Facebook)