Kunstenaarscollectief SynapsZ overhandigt geldbedrag aan bewoners WiBoZ

INGEZONDEN MEDEDELING (bewerkt door de redactie)

BERGEN OP ZOOM – Donderdagmiddag 5 april werd in Galerie Stallen 3 de door SynapsZ georganiseerde Kunstveiling ten bate van WiBoZ officieel afgesloten. Het mooie eindbedrag van 2755,- werd symbolisch, in de vorm van een cheque, door voorzitter Jan Slokkers overhandigd aan enkele toekomstige bewoners van WiBoZ.

Naast mensen die straks -als het af is- Woon Initiatief BoZ gaan betrekken, waren tevens SynapsZ leden Richard de Weert, Hans Oerlemans, Els van Egeraat en Fred de Ron present. WiBoZ voorzitter Henk de Rooij en hoofd sponsorcommissie Michel Dons gaven aan zeer content te zijn met de actie. Ze vertelden kort waar de opbrengst specifiek aan ten goede komt en gaven een korte toelichting over nog lopende acties, waarna er geproost kon worden.

Foto's: Richard de Weert (SynapsZ)