Kwaliteitskeurmerk voor Nucleaire Geneeskunde

INGEZONDEN MEDEDELING

BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL – De afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Bravis ziekenhuis heeft voor de nieuwe PET-CT-scanner een belangrijk kwaliteitskeurmerk gehaald, de EARL-accreditatie. Dat betekent dat de PET-CT scans van het ziekenhuis aan Europese kwaliteitseisen voldoen.

Het Bravis ziekenhuis heeft sinds eind vorige jaar een nieuwe PET-CT-scanner. Kort na de installatie is het keurmerk aangevraagd bij de European Association of Nucleair Medicine (EANM). Na de recente toekenning heeft Bravis nu een Accredited PET-CT Centre of Excellence.

Kwaliteitsstandaard

Om te voldoen aan de EARL-richtlijnen, werkt de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Bravis ziekenhuis volgens vastgestelde kwaliteitsstandaarden. Het ziekenhuis behoudt het keurmerk als Nucleaire Geneeskunde blijvend voldoet aan deze eisen. Dat betekent dat de afdeling periodiek scans ter beoordeling aan het EANM voorlegt.

Juiste balans

Klinisch fysicus Janneke Ansems licht het belang van dit keurmerk toe. “Bij onderzoeken van Nucleaire Geneeskunde krijgt de patiënt een kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend. Belangrijk voor het stellen van een diagnose is een hoogwaardige scan. Maar we willen onze patiënt niet blootstellen aan meer straling dan nodig is. Dat betekent dat de PET-CT-scanner perfect afgesteld moet zijn. Zo ontstaan beelden waarmee de fysiologie (werking) van het lichaam en van organen goed kan worden bekeken. Door vast te houden aan de door de EANM opgestelde normen, zijn zowel de patiënt als behandelaar verzekerd van zeer betrouwbare scans.”

Foto: Bravis