Lang niet iedereen wil afscheid nemen van Zwarte Piet

BERGEN OP ZOOM – De aangekondigde beslissing van Stichting Sint Nicolaas, om het uiterlijk van de Bergse Pieten te gaan wijzigen, is lang niet bij iedereen goed gevallen. Het regende reacties op social media, nadat bekend werd dat de assistenten van de Sint er voortaan anders uit zullen zien.

Intern leefde de discussie om een verandering door te voeren al heel lang bij de organiserende stichting. Volgens voorzitter Daan Touw waren er ook vrijwilligers die steeds meer moeite kregen bij het op deze wijze invullen van hun rol. Daarnaast gaven een aantal partners, sponsoren en scholen aan het tijd voor verandering te vinden. Na lang wikken en wegen is besloten dat het dit jaar dan toch zo ver moet komen, al valt vanwege corona nog te bezien welke activiteiten er plaats kunnen vinden.

Gemoederen lopen flink op

De aangekondigde beslissing maakte bij een deel van de Bergenaren, maar ook ver buiten onze gemeentegrenzen, heel wat los. Onder de verschillende publicaties lopen in de media de gemoederen soms flink op, waarbij het niet altijd even beschaafd blijft. Ook politici zijn zich met de kwestie gaan bemoeien. PVV’er Maikel Boon, sinds maart 2015 lid van Provinciale Staten, is een petitie gestart, die inmiddels ruim 2500 keer getekend is. Opvallend daarbij is dat een zeer groot deel van de ondertekenaars van ver buiten Bergen op Zoom komt. Of dat allemaal trouwe bezoekers zijn van de lokale Sint activiteiten, is de vraag.

Wil de meerderheid dit wel?

Daarnaast meldde zich Lijst Linssen, met een door burgerlid Julien Voets geschreven brief aan het Bergse college. Hij vraagt zich namens zijn partij af of de door de stichting gemaakte keuze wel aansluit bij wat de Bergenaren vinden en willen. Voets wil weten of de gemaakte keuze niet te veel is beïnvloed door wat hij noemt ‘omstreden’ Nederlandse organisaties als Kick Out Zwarte Piet en Black Lives Matter. Bij zijn partij leeft het vermoeden dat de keuze mogelijk mede is ingegeven door druk vanuit radicale hoek.

In de mede door Ton Linssen ondertekende brief wijst de partij ook op de subsidies die de gemeente verstrekt aan Stichting Sint Nicolaas. Voets vraagt zich af of dat wel zo logisch is, als een meerderheid van de inwoners het oneens is met de gemaakte keuze. Hij vindt dat er middels een peiling en gesprekken tussen college en de organisatie nog eens goed gekeken moet worden of dit wel de juiste beslissing was.