Lenneke van der Meer (55) nieuwe raadsgriffier Bergen op Zoom

(Ingezonden bericht. Foto-inzet: gemeente Steenbergen)

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom krijgt per 17 augustus aanstaande een nieuwe griffier. Op dat moment treedt Kees Terstappen terug als raadsgriffier. Zijn opvolger wordt Lenneke van der Meer, de huidige griffier van de gemeente Steenbergen. Lenneke van der Meer is 55 jaar en woont in Nieuw-Vossemeer. Ze is bestuurskundige en sinds negen jaar griffier in Steenbergen. In het verleden is zij actief geweest als raadslid, wethouder en lid van de provinciale staten van Zuid-Holland.

In februari van dit jaar is gestart met de voorbereidingen voor de procedure om te komen tot benoeming van een nieuwe griffier. De hele procedure is begeleid door een werving- en selectiebureau dat samen met een selectiecommissie, bestaande uit de werkgeversdelegatie (Carinne Elion-Valter, Aydin Akkaya, Peter van den Ouden en burgemeester Frank Petter) en een P&O-adviseur aan de slag is gegaan. Daarnaast was er ook nog een adviescommissie actief waarin de raadsleden Louis van der Kallen en Adam Ahahaj, medewerkers van de griffie en gemeentesecretaris Theo Wingens zitting hadden. 

Benoeming op 9 juli

De benoeming van Van der Meer vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 9 juli aanstaande. De ingangsdatum van de benoeming is voorzien op 17 augustus. Per dezelfde datum zal de huidige griffier Kees Terstappen terugtreden als raadsgriffier.