Lessons & Carols opgedragen aan jarige paus

Foto's: Han Verbeem

BERGEN OP ZOOM – De even indrukwekkende als sfeervolle muzikale 'Lessons & Carols'-kerkdienst had zaterdagavond een bijzonder tintje. Pastoor Paul Verbeek droeg in zijn openingswoord de mis op aan de jarige paus Fransiscus, die deze dag zijn tachtigste verjaardag vierde. Dat was uiteraard in het verre Rome, maar – zo filosofeerde pastoor Verbeek: "Misschien dat in deze tijd van moderne media en techniek, deze bijeenkomtst op een later moment misschien tóch onder zijn aandacht komt".

Sinds vele jaren wordt het zogeheten 'Festival of Nine Lessons and Carols' door muziekkoor HMR opgevoerd in de Gertrudiskerik, op één van de laatste zaterdagen van de Advent. Het 'festival' is ontstaan naar Engels voorbeeld, waar dergelijke missen al sinds de late middeleeuwen in de kerstperiode worden gezongen door het King's College in Camebrigde.

Oecumene

Bij dergelijke Festivals worden negen bijbellezingen (lessons) afgewisseld door evenzoveel kerstliederen (carols). In Bergen op Zoom wordt deze dienst traditiegetrouw oecumenisch gehouden door de gezamelijke kerken – behalve de pastoor hield ook de protestantse predikant Willem Vermeulen een lezing. Ook andere vertegenwoordigers van de Lievevrouweparochie en de protestantse kerkgemeenschap stonden op het (s)preekgestoelte. Wethouder Arjan van der Weegen verving in zijn hoedanigheid als locoburgemeester de door ziekte verhinderde burgervader Frank Petter.

HMR met CKB Kinderkoor en After Eight

De zang is uitgevoerd door de leden van HMR en zangertjes van het CKB Kinderkoor en After EIght. Op het programma stonden zowel klassieke, tijdloze liederen (Silent Night, O Come Ye All Faithful) als liederen van 19e en 20e eeuwse componisten (We Three Kings, J.H. Hopkins / All Bells in Paradise, John Rutter). Het koor stond onder leiding van Koert Damveld en Mieke Jimkes. De instrumentale begeleiding was van Deborah Jennifer (harp), Janno den Engelsman (orgel) en Toine Jimkes (orgel).

Bekijk ook het fotoalbum van het Festival of Nine Lessons & Carols