Lijst Linssen aan college: Doe wat aan overvolle afvalbakken!

BERGEN OP ZOOM – Aan de stroom berichten, reacties en klachten over hoe Bergen op Zoom lijkt te verloederen komt, zo lijkt het, geen einde meer. Deze keer wijst Lijst Linssen het college nog eens op het probleem, met name vanwege de vaak uitpuilende afvalbakken her en der.

De vele klachten over het aanzicht van de gemeente betreffen met name het welig tierende onkruid overal en zwerfvuil. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente de betreffende meldingen van inwoners niet aankan. Mogelijk is er ook gewoonweg niet voldoende budget beschikbaar voor het oplossen ervan. Iets doorgeven via de BuitenBeter app of de gemeentelijke website heeft in ieder geval niet het gewenste effect. Meestal volgt na enige tijd alleen een geautomatiseerd bericht over een ‘afgehandelde’ melding, terwijl er niets gebeurd is.

'Hoe kun je nog trots zijn op je stad?'

De frustratie over de gang van zaken loopt bij inwoners flink op, signaleren burgerlid Toine van Steenpaal en raadslid Sander Siebelink van Lijst Linssen. “Onkruid staat op sommige plaatsen al zo hoog dat er van de dure beplanting in perken en plantsoenen niets meer te zien is”, melden ze. Daarnaast zijn ook zeker de overvolle vuilnisbakken veel burgers een doorn in het oog. Die vragen zich af hoe ze “nog langer trots kunnen zijn op onze stad.”

Het wordt hoog tijd dat B en W verantwoording aflegt, aldus de fractie. Ook al omdat er alleen maar afvalbakken lijken te verdwijnen. Er is een capaciteitsprobleem, dat tevens geregeld zichtbaar is bij de containerparken voor plastic, glas en blik.  Zo ook bij ondergrondse containers. “De stad verpaupert”, stellen Siebelink en Van Steenpaal. Vooral buiten de centrumring. Hoog tijd voor concrete aanpak, vindt hun partij. Het college wordt opgeroepen heel snel met oplossingen te komen, voor zowel alle onkruid als de vervuiling.