Lijst Linssen bezorgd over continuïteit jeugdzorg

BERGEN OP ZOOM – Ook Lijst Linssen maakt zich, in navolging van de PvdA, zorgen over de toekomst van de jeugdzorg. Recent besloot de gemeenteraad nog om zeven ton ter beschikking te stellen om Juzt te redden. Inmiddels is gebleken dat die organisatie die taak hier niet langer gaat uitvoeren. Raadslid Louis Wijten en burgerlid Julien Voets willen weten: hoe nu verder?

De nodige gemeenten zegden geld toe aan het wankelende Juzt. Zo ook Bergen op Zoom, maar het mocht niet baten. Lijst Linssen wil weten of wethouder Barry Jacobs nog een rol heeft gespeeld in de koersverandering van de jeugdhulpregio’s West-Brabant West en West-Brabant Oost, die leidde tot de inmiddels aangekondigde zorgoverdracht. De fractie maakt zich zorgen over de continuïteit en vervolgstappen. Ook voelen de politici zich slecht geïnformeerd en dat staat haaks op met de raad gemaakte afspraken.

Geen zicht op alternatief

Volgens Lijst Linssen is de kans dat Juzt blijft bestaan nihil. Bestuurder Esther Overweter is al opgestapt daar en vakbond FNV meldt dat de organisatie niet mee wil werken aan een social plan voor medewerkers. Het bevreemdt Wijten en Voets vooral dat de verantwoordelijke wethouders van de betrokken gemeenten, waaronder Jacobs, ook verrast lijken door de plotse ontwikkelingen. Enig zicht op hoe jeugdzorg nu wél geborgd kan worden, lijkt er nog niet te zijn.

Communicatie

Het college wordt om uitleg gevraagd. Zo wil de partij weten wat de haastig ingezette zorgoverdracht betekent voor de cliënten van Juzt. Kan het college instaan voor zorgcontinuïteit en hoe dan? Over de communicatie richting betrokkenen als cliënten en hun familie, personeel maar ook bijvoorbeeld medezeggenschapsraden zijn eveneens de nodige vragen, wat tevens geldt voor de financiële kant van de kwestie. Of de gemeente nog iets terug gaat zien van de eerdere uitkeringen aan Juzt, waaronder die van oktober, valt nog te bezien.

Image by Екатерина Александровна from Pixabay