Lijst Linssen bezorgd over veiligheid op en rond A4

BERGEN OP ZOOM – Onlangs heeft Rijkswaterstaat extra verlichting geplaatst bij de aansluitingen van de A4 en A58, zo meldt raadslid Sander Siebelink in een brief aan het college. Daardoor is de verkeersveiligheid in het donker iets verbeterd maar volgens zijn partij is dat nog lang niet voldoende.

De verkeerssituatie bij de aansluiting van de A4 op de A58, komende uit de richting Steenbergen, baart Lijst Linssen zorgen. Siebelink schrijft: “Verkeer komt in hoge snelheid aangereden. Ter hoogte van de wegversmalling richting Bergen op Zoom/ Zeeland, rijdt het verkeer vaak nog hard door en kiest er in voorkomende gevallen pas op het laatste moment voor om in te voegen of de afslag richting Roosendaal te nemen. Terwijl tegelijkertijd een deel van het verkeer, komende vanaf de ‘Philip Morris’ bocht, invoegt in de richting Bergen op Zoom/ Zeeland. Hierdoor bestaat hier een bijzonder gevaarlijke verkeerssituatie.”

Suggesties

Volgens Lijst Linssen heeft de situatie recent tot een aantal bijna-ongelukken geleidt. Namens zijn partij verzoekt raadslid Siebelink het college om bij Rijkswaterstaat aan te dringen op aanvullende maatregelen. Hij doet meteen enkele suggesties, zoals het eerder plaatsen van waarschuwingsborden en een meer geleidelijke toeleiding naar dit knooppunt door verkeer eerder te laten voorsorteren. Zijn fractie wil van het college weten of de gevaarlijke situatie de aandacht heeft en of hierover met Rijkswaterstaat gesproken is of gaat worden.

Onlangs bleek dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een serieus bedrag heeft overgehouden aan de aanleg van de A4, aldus Siebeling. Zijn partij vindt dat het niet meer dan redelijk is om geld dat over is te investeren in de aanpak van onveilige situaties als deze. De weg is feitelijk nog niet ’af’, stelt de brief. Dit argument zou onderdeel moeten zijn van de gesprekken met Rijkswaterstaat.