Lijst Linssen bezorgd over verkeersveiligheid rond Algemene School Oost

BERGEN OP ZOOM – Namens zijn partij heeft Sander Siebelink een brief geschreven aan het college. Lijst Linssen stelt vragen over de verkeersveiligheid rondom Algemene School Oost. Het onderwerp is niet nieuw maar ook nog steeds niet opgelost.

De verkeersveiligheid in de omgeving van Algemene School Oost is al enkele malen aan de orde gesteld. Lijst Linssen constateert echter dat ouders en leerlingen de situatie nog steeds als zeer gevaarlijk beschouwen. Het is en blijft lastig om met kinderen over te steken. Ook voor fietsers blijft de verkeerssituatie overigens zorgen baren.

Het gaat met name om de oversteek bij de Pastoor Jutenlaan en de Van Heelulaan, tussen de Kardinaal de Jonglaan en de Rigelstraat. De eerder aangebrachte verkeersremmende maatregelen zijn niet afdoende om de snelheid van het autoverkeer te beperken. Siebelink vraagt in de brief aan B&W om de situatie opnieuw te bekijken en voor meer veiligheid te zorgen.