Lijst Linssen bij voorbaat bezorgd over officiële bekendmakingen

BERGEN OP ZOOM – Gemeentes zijn nu nog verplicht om via huis-aan-huisbladen over een flink aantal zaken te communiceren. Het kabinet wil die regel echter later vervallen. Lijst Linssen neemt alvast een standpunt in en wil niet dat er hier mee wordt gestopt.

Nu moeten gemeentes bekendmakingen, vergunningaanvragen en dergelijk nog publiceren in een huis-aan-huisblad. Dat doen die uitgevers vanzelfsprekend niet gratis dus er zit een prijskaartje aan vast. Dat hoeft overigens niet veel te zijn, het is commercieel gezien best interessant om die berichten in je krant te hebben. Het trekt lezers aan immers. Dus soms wordt dit voor een uiterst laag, symbolisch tarief verzorgd. Als het aan het kabinet ligt wordt de verplichting echter toch afgeschaft, volgens een brief van raadslid Sander Siebelink om financiële redenen.

Online volstaat

Het staat een gemeente daarna nog steeds vrij om via deze kanalen te communiceren maar het hoeft niet meer dan. Berichten mogen als het afschaffen door gaat dan alleen nog online worden gepubliceerd, via de gemeentelijke website of een algemeen platform als officielebekendmakingen.nl bijvoorbeeld. Lijst Linssen zou die oplossing echter beschouwen als "een ernstige beperking van de democratische rechten van onze inwoners om vragen te stellen of bezwaar te maken tegen een mogelijke vergunningaanvraag of op de hoogte gesteld te worden van belangrijke bekendmakingen, bijvoorbeeld afsluitingen of veiligheidsmaatregelen."

Waarschuwing

Volgens Siebelink is het onbegonnen werk voor inwoners om via dergelijke online kanalen aan de juiste informatie te komen. Hij waarschuwt het college daarom alvast: “Onze fractie zal zich hier dan ook fel tegen verzetten.” Van B en W wil zijn fractie weten of wordt overwogen de publicaties in de traditionele media te stoppen en of daar de gemeenteraad daar ook wat in te zeggen krijgt. Hoe de Lijst Linssen fractieleden dan gaan stemmen laat zich raden.

Stockfoto: Pixabay / Andrys Stienstra