Lijst Linssen: college moet bewoners écht betrekken bij inrichting Zuiderdreef

De verkeerslichten bij de Markiezaatsweg… wanneer komen ze er eindelijk? Lijst Linssen is het wachten beu en wil snelle actie! 

BERGEN OP ZOOM – Lijst Linssen vindt het tijd dat de gemeente de bewoners van de Klaverwei eens serieus gaat betrekken bij de uiteindelijke inrichting van de Zuiderdreef en omliggende straten. Dat schrijven burgerlid Maikel de Bekker en raadslid Meino Dam vandaag aan het college van B&W. De fractieleden van Lijst Linssen willen dat het college in overleg treedt met omwonenden, zonder dat er sprake is van schijn-inspraak. Bovendien moet haast gemaakt worden met de aanpak van de onveilige verkeerssituaties, schrijven de twee.

In de brief verwijzen beide politici naar een wijkrondgang, die wethouder Patrick van der Velden in april met de bewoners heeft gemaakt. Daarbij kwam een aantal verkeerstechnische knelpunten aan de orde; zoals het eenrichtingsverkeer, het plaatsen van verkeerslichten bij de Markiezaatsweg en de onoverzichtelijke kruisingen met de Kokkel en de Kreukel. De wethouder zou daarbij mondelinge toezeggingen hebben gedaan en die wil Lijst Linssen nu zwart op wit bevestigd zien.

Schijn van inspraak

"Kan het college toezeggen dat de bewoners van met name de Klaverwei serieus betrokken
worden bij de definitieve inrichting van de Zuiderdreef/Strandkrab en achteruitgang Strandkrab/Benedenbaantje wanneer de bebouwing rond is", zo vraagt het tweetal aan het college. "En niet dat de schijn gewekt wordt dat er sprake is van inspraak van bewoners in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en uiteindelijk de inbreng door de gemeente genegeerd wordt?"

Verkeerslichten

Ook willen ze duidelijkheid wanneer de verkeerslichten er nu eindelijk gaan komen, "om zodoende deze groeiende wijk te voorzien van een veilige oversteek voor auto’s, fietsers en voetgangers op en over de T-kruising Markiezaatsweg/Zuiderdreef." Verder vragen ze om maatregelen om de onveilige kruisingen veiliger te maken voor buurtbewoners. En tenslotte willen De Bekker en Dam een toezegging, dat het college in overleg treedt met de buurtbewoners van de Kreukel. "Dit om de parkeerproblemen aan te pakken zoals besproken in het rondje met de wethouder, zodat het parkeren op de trottoirs tot het verleden gaat behoren." De briefschrijvers willen binnen 30 dagen schriftelijk antwoord op hun gestelde vragen.