Lijst Linssen en PvdA komen samen op voor bewoners Halsterseweg

BERGEN OP ZOOM – Namens lijst Linssen schreef Raadslid Meino Dam eerder het college aan over de herinrichting van de Halsterseweg. Hij krijgt nu bijval van PvdA’er Joey van Aken. Ze geven in een nieuwe brief aan zich beiden zorgen te maken over wat de bewoners boven het hoofd hangt.

Directe aanleiding is een brief van wethouder Patrick van der Velden, die op 20 september naar de bewoners van de Halsterseweg werd gestuurd. Die heeft het over ‘wisselende reacties’ op de herinrichtingsplannen. Er zijn weliswaar meerdere inloopdagen geweest, maar volgens Van Aken en Dam werden die door de gemeente vooral gebruikt om mee te delen wat de plannen zijn en niet om naar de bewoners en hun bezwaren te luisteren. Aan de meeste grotere zorgen is dan ook niets veranderd.

Niemand blij

Bewoners hebben zelf eveneens een avond bijeen gelegd en daar was de opkomst hoog. Onder meer is duidelijk geworden dat bijna niemand blij wordt van de plannen zoals ze er nu liggen. Bijna iedereen is tegen zaken als het verleggen van de wegas, het dubbele fietspad aan maar één zijde en de beperkte parkeervoorzieningen. Lijst Linssen en de PvdA stellen dat er geen enkel draagvlak is voor wat de gemeente van plan is. Een bewonersenquête bevestigt dat beeld.

Heel andere ideeën

Wat wél wenselijk is, vinden veel omwonenden, is de snelheid terugbrengen naar 30 km per uur. Dat vermindert overlast (geluid, trillingen, fijnstof) en gevaarlijke situaties. Een rotonde ter hoogte van de Intratuin uitrit staat eveneens hoog op het verlanglijstje, al heeft het college al laten weten hier wegens ruimtegebrek geen voorstander van te zijn. Volgens de bewoners en een daar eveneens gevestigd transportbedrijf moet het echter makkelijk kunnen.

Balen

Een nieuwe aangekondigde informatiebijeenkomst is komen te vervallen, meldt de brief van Dam en Van Aken. Daar balen de bewoners blijkbaar stevig van. Ze voelen zich nog altijd niet serieus genomen en de vrees dat de situatie niet werkelijk verbetert is groot. Daarom stellen de twee politieke partijen gezamenlijk vragen. De raadsleden willen weten of het college werkelijk vindt dat de direct betrokkenen serieus genomen zijn tot nu toe.

Als mocht blijken dat ook B en W inziet dat dit beter kan, zien beide fracties die nieuwe aanpak met interesse tegemoet. Er dient volgens de briefschrijvers in ieder geval alsnog heel snel een bijeenkomst te komen, waarbij werkelijk geluisterd wordt naar de bezwaren en wensen. En eigenlijk vinden beide partijen dat die ook gewoon opgevolgd moeten worden.