Lijst Linssen: Geen joblogde maar bijstandgerechtigden aan werk helpen

BERGEN OP ZOOM – De geplande joblodges aan de Brechterhoeflaan blijven de politieke gemoederen bezig houden. In een nieuwe brief laat Lijst Linssen het college nogmaals weten de voorziening helemaal niet nodig te vinden.

Vorig jaar wijdde de partij er ook al een brief aan. In september beschreef raadslid Sander Siebelink de grote zorgen die zijn partij heeft over de komst van de bewoners naar Gageldonk-Oost. Ook bewoners zijn er niet blij mee, was toen al duidelijk. Die protesten zijn niet bepaald verstomd. Recent nog schreven D66 en een week later de SP er eveneens brieven over aan het college. Nu ligt er dus tevens een nieuw exemplaar van Lijst Linssen op dat stapeltje, geschreven daar Louis Wijten en Sander Siebelink.

Verbaasd over onaangekondigd nieuw beleid

De raadsleden vertellen over de grote verbazing bij hun fractie. Een gemeentewoordvoerder heeft gezegd: “Arbeidsmigranten zijn hard nodig en die moeten we huisvesten.” Lijst Linssen snapt niets van die opmerking. In een gemeente met zo’n hoge werkloosheid zou het tegenovergestelde het geval moeten zijn, melden Siebelink en Wijten. Ze vragen zich af of het college nieuw beleid heeft vastgesteld, zonder daarbij de raad te betrekken. De partij concludeert uit de reactie van de woordvoerder dat blijkbaar is besloten dat er arbeidsmigranten moeten komen. Van het college wil de fractie weten op basis waarvan dit is vastgesteld.

Andere, betere oplossing

Tevens vraagt Lijst Linssen wat er eigenlijk wordt gedaan om bijstandsgerechtigden aan het werk te krijgen. Waarom worden deze mensen niet ingezet bij het werk waar de arbeidsmigranten voor zouden moeten komen? “Het gaat er bij Lijst Linssen niet in dat deze mensen ‘minder geschikt’ zouden zijn om dit werk te verrichten, zoals de gemeente al jarenlang verkondigt”, aldus de brief. Het zou juist bij kunnen dragen aan “kwalitatieve verbetering van het leven van bijstandsgerechtigden.” Wijten en Siebelink roepen het college op zich te richten tot de betreffende werkgevers en daar deze arbeidskrachten onder de aandacht te brengen.